LPM493/1999
ID intern unic:  311326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 493
din  09.07.1999
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 90-92     art Nr : 452
    LP57 din 10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314; în vigoare 19.07.06

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.- La articolul 18 punctul 3 din  Legea  nr.841-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la gospodăria ţărănească(de fermier) (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.2; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.326), după cuvintele "impozitul  pe  venit"  se  introduc  cuvintele  "şi  taxa  pe  valoarea adăugată".
    Art.II. - Articolul  37 din Legea nr.979-XII din  24 martie 1992 despre  culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992,  nr.3, art.70) se exclude.
    Art.III. - La  articolul  21 alineatul 1 subalineatul 1 din Legea nr.1225-XII  din  8  decembrie 1992 privind  reabilitarea  victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.363; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.1, art.1; 1998, nr.44-46, art.326), după cuvintele "cu excepţia impozitului pe venit" se introduc cuvintele "şi taxei pe valoarea adăugată", iar  cuvintele  "a cărui" se substituie  prin  cuvintele "a căror".
    Art.IV. - La articolul  44 din Legea nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul  Parlamentului Republicii Moldova, 1994,  nr.1, art.3; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.326), după cuvintele "cu excepţia  impozitului  pe venit"  se  introduc  cuvintele  "şi taxei pe  valoarea  adăugată", iar cuvintele "a cărui" se substituie prin cuvintele "a căror".
    [Art.V abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    [Art.VI abrogat prin LP57 din 10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 din 19.07.06]
    Art.VII. - La   articolul 12  alineatul  (1)  din Legea presei nr.243-XIII  din 26 octombrie 1994 (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12; 1996, nr.16,  art.172;  1998,  nr.44-46, art.326), ultima propoziţie se exclude.
    Art.VIII. - La  articolul 34 alineatul (2) din Legea nr.267-XIII din 9  noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144; 1998, nr.44-46, art.326),  după cuvintele "cu excepţia impozitului pe venit" se introduc cuvintele "şi  taxei pe valoarea adăugată", iar cuvintele"a  cărui"  se substituie prin cuvintele "a căror".
    Art.IX. - La articolul 19 alineatul (14) din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231; 1998, nr.44-46, art.326), după cuvintele" cu excepţia impozitului pe venit" se introduc cuvintele  "şi taxei  pe valoarea adăugată", iar cuvintele "a cărui" se substituie prin cuvintele "a căror".
    Art.X. - La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr.521-XIII din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.47, art.562; 1998, nr.44-46,  art.326), după cuvintele "cu excepţia impozitului pe venit" se introduc cuvintele "şi  taxei pe valoarea adăugată", iar cuvintele "a cărui" se substituie prin cuvintele "a căror".
    Art.XI. - Legea  învăţămîntului  nr.547-XIII  din  21  iulie  1995 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1995,nr.62-63, art.692; 1998, nr.44-46, art.326) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 61 alineatul  (9),  după  cuvintele"cu  excepţia impozitului  pe venit"  se introduc cuvintele "şi  taxei  pe  valoarea adăugată",  iar  cuvintele "a cărui" se substituie  prin  cuvintele "a căror".
    2. La articolul 62  alineatul  (5),  după  cuvintele"cu  excepţia impozitului  pe venit" se introduc cuvintele "şi  taxei  pe valoarea adăugată",  iar  cuvintele "a cărui" se substituie  prin  cuvintele "a căror".
    Art.XII. - Articolul  13  alineatul (2) din Legea nr.728-XIII  din 6 februarie  1996  cu  privire  la  pomicultură  (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.188) se exclude.
    Art.XIII. - La  articolul  21 din Legea nr.731-XIII din 15 februarie 1996  cu  privire la leasing (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1996, nr.49-50, art.461), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea  legislaţei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;".
    Art.XIV. - Articolul  6  alineatul (7) din Legea nr.1204-XIII  din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiţii (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1997, nr.45, art.397) se exclude.
    Art.XV. - Articolul 5 alineatul (4) din Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind  asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.38-39, art.268) se exclude.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Dumitru DIACOV

    Chişinău, 9 iulie 1999.
    Nr. 493-XIV.