LPC621/1995
ID intern unic:  311362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 621
din  31.10.1995
pentru completarea articolului 22 din legea cu privire la
protecţia civilă
Publicat : 30.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 67     Data intrarii in vigoare : 30.11.1995
Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Articolul 22 alineatul (3) din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231) se completează în final cu următorul text: "şi cu militari în termen."
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 31 octombrie 1995.
    Nr. 621-XIII.