LPC983/2000
ID intern unic:  311474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 983
din  12.05.2000
pentru modificarea articolului 23 din Legea privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 63
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 3-4, art. 51), textul "Direcţiei securităţii naţionale" se substituie cu textul "Direcţiei de informaţii şi securitate", iar textul "ministrul securităţii naţionale" se substituie cu textul "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                             Dumitru DIACOV

    Chişinău, 12 mai 2000.
    Nr. 983-XIV.