LPM788/1996
ID intern unic:  311728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 788
din  26.03.1996
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 367
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Legea nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991cu privire la proprietate (Monitorul Oficial, 1991, nr. 3-4-5-6, art. 22) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 41 alineatul 5 şi articolul 42 alineatul 2 cuvintele ", arbitrajul" şi, respectiv, ", arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    2. În articolul 43 alineatul 3 cuvîntul ", arbitrajului" se înlocuieşte cu cuvîntul "competente".
    Art. II. - Legea nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice (Monitorul Oficial,1991 nr. 11, 12, art. 106; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,1993, nr. 10 (partea I), art. 292) se modifică după cum urmează:
    1. Din articolul 8 alineatul 1 cuvintele "şi arbitrii" se exclud.
    2. În articolul 13 alineatul 4 textul "Judecătoria Supremă, a cărei hotărîre este definitivă" se înlocuieşte cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie".
    3. În articolul 23 alineatul 3 cuvintele "Judecătoria Supremă" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Constituţională".
    4. În articolul 24 punctul 2) cuvintele "Judecătoriei Supreme" se înlocuiesc cu cuvintele "Curţii Constituţionale".
    5. Articolul 25:
     în alineatul 1 cuvintele "Judecătoriei Supreme" se înlocuiesc cu cuvintele "Curţii Constituţionale";
     în alineatul 2 cuvintele "Judecătoriei Supreme" se înlocuiesc cu cuvintele "Curţii Constituţionale".
    6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
     "Articolul 26. Modul de atacare
    Refuzul de înregistrare a statutului partidului sau altei organizaţii social-politice poate fi atacat la Curtea Supremă de Justiţie, care va examina plîngerea în termen de cinci zile pe calea procedurii judiciare speciale.
    Decizia privind suspendarea activităţii partidului sau altei organizaţii social-politice poate fi atacată la Curtea Constituţională, care va examina plîngerea în termen de cinci zile."
    Art. III. - Codul funciar  nr. 828-XII  din 25 decembrie 1991 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 133) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 90 cuvintele "sau în arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
     2. În articolul 91 cuvintele "sau de arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
    3. În articolul 92 cuvintele "arbitraj" şi "instanţa judecătorească" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "judecătoria economică" şi "judecătoria raională, municipală (de sector)".
     4. Articolul 93:
     în alineatul 2 cuvintele "sau  în  arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă";
     în alineatul 3 cuvintele "sau a arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
     5. În articolul 97 alineatul 3 cuvintele "sau de arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art. IV. - Codul de procedură arbitrală nr. 843-XII din 3 ianuarie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1 (partea întîi), art. 4) se abrogă.
    Art. V. - Articolul 32 punctul 2 din Legea nr. 845-XII  din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 6, art. 56) se modifică după cum urmează:
     în alineatul 2 cuvintele "sau a arbitrajului" se  înlocuiesc cu cuvîntul "competente";
     în alineatul 4 cuvintele "sau arbitrajul" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art. VI. - În articolul 23 din Legea nr. 849-XII din 3 ianuarie 1992 privind bazele activităţii economice externe în Republica Moldova (Monitorul Parlamentului  Republicii  Moldova, 1992, nr. 1 (partea întîi), art. 8) textul ", în arbitraju l Republicii  Moldova" se înlocuieşte cu cuvîntul "competente".
    Art. VII. - Legea nr. 861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (Monitorul  Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1 (partea întîi), art.12) se modifică după cum urmează:
     1. În articolul 22 alineatul 4 cuvintele "sau a arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
     2. În articolul 25 cuvintele "sau arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art. VIII. - Legea nr. 864-XII din 16 ianuarie 1992 cu privire la cooperaţie (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,1992, nr. 1 (partea întîi), art. 14) se modifică după cum urmează:
     1. În articolul 16 punctul 2 cuvintele "sau a arbitrajului"  se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
     2. În articolul 21 punctul 5 cuvîntul "arbitraj" se  înlocuieşte cu cuvintele "judecătoria economică".
     3. În articolul 23 punctul 5 alineatul 3 cuvîntul "arbitraj" se înlocuieşte cu cuvintele "judecătoria economică".
     4. În articolul 26 punctul 2 cuvîntul "arbitraj" se înlocuieşte cu cuvintele "judecătoria economică".
     5. În articolul 28 punctul 2 alineatul 1 textul ", a instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului" se înlocuieşte cu textul "sau a instanţei judecătoreşti competente".
    Art. IX. - Legea nr. 876-XII din 22 ianuarie 1992 cu  privire la Serviciul fiscal de stat (Monitorul Parlamentului Republicii  Moldova,1992, nr. 1 (partea întîi), art. 16) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 3 alineatul 1 litera j) textul "în arbitraj şi în instanţe judecătoreşti" se  înlocuieşte cu  textul "  în instanţele judecătoreşti competente".
    2. Din articolul 4 alineatul 3 textul "arbitrajului sau a" se exclude, iar în final se introduce cuvîntul "competente".
     3. Articolul 5 alineatul 1:
     în  propoziţia întîi textul "la arbitraj sau la instanţa judecătorească" se înlocuieşte cu textul "în instanţa judecătorească competentă";
     în  propoziţia a doua textul "la arbitraj sau la instanţa judecătorească" se înlocuieşte cu textul "în instanţa judecătorească".
    Art. X. - Din articolul 5 alineatul 1 al Legii nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1 (partea întîi), art. 20) cuvîntul "arbitraj" se exclude.
    Art. XI. - Legea  nr.906-XII din 29  ianuarie 1992 privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 2, art. 46; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2 , art. 3)  se modifică după cum urmează:
     1. În articolul 11 alineatul 1 cuvintele "sau  în  arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
     2. În articolul 15 cuvintele "sau a arbitrajului"  se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
     3. În  articolul 16 punctul 1 alineatul 2 cuvintele "ale arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
     4. În articolul 17 cuvintele "sau în  arbitraj" şi textul "sau arbitraj, dacă acestea din urmă nu au adoptat" se înlocuiesc respectiv cu cuvîntul "competentă" şi textul "competentă, dacă aceasta nu a adoptat".
    Art. XII. - Legea nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 4, art. 88-1; 1994, nr. 5, art. 144; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 7, art. 64) se modifică după cum urmează:
     1. În articolul 15 punctul 5 textul ", a instanţei  judecătoreşti sau a arbitrajului" se înlocuieşte cu textul "sau a instanţei judecătoreşti competente".
     2. În articolul 40 punctul 1 textul "a instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului" se înlocuieşte cu textul "sau a instanţei judecătoreşti competente".
    3. Articolul 45:
    în  punctul 1 textul "Judecătoria Supremă sau Arbitrajul Republicii Moldova" se  înlocuieşte  cu  cuvintele "judecătoria economică";
    în punctul 2  textul "de  arbitraj sau de alte instanţe de judecată" se înlocuieşte cu textul "de către instanţa de judecată competentă".
    Art.XIII. - Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.359; 1993, nr. 5, art. 129, 133; 1994, nr. 5, art. 138; Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1994, nr. 6, art. 54; nr. 3, art. 38; nr. 16, art.169; 1996, nr. 1, art.8; nr.16, art.170) se modifică şi se comple- tează după cum urmează:
     1. Articolul 2:
     în punctul 1) textul "pentru plîngerile de recurs" se înlocuieşte cu textul "pentru plîngerile de apel şi de recurs";
     punctul 2) se exclude;
     punctele 3), 4), 5),  6),  7),  8),  9) şi  9/1) devin  respectiv punctele 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) şi 9).
     2. Articolul 3:
     în punctul 1):
     textul "pentru plîngerile de recurs" se înlocuieşte cu textul "pentru plîngerile de apel şi de recurs";
     litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) pentru cererile de          3% din costul acţiunii
    chemare în judecată            sau sumei încasate, dar nu
    privitor la litigiile cu             mai puţin de 50 de lei de la
    caracter patrimonial,           persoanele fizice şi nu mai
    cererile de declarare a         puţin de cinci salarii minime de
    agenţilor economici             la persoanele juridice";
    falimentari, de con-
    testare a unui titlu
    executoriu sau altui
    document prin care
    se produce încasare
    în mod incontestabil
    după litera g) se introduc literele h), i), j) şi k), cu următorul cuprins:
    "h) pentru cererile de
    chemare în judecată
    privitor la litigiile
    economice apărute la
    încheierea, modifica-
    rea sau rezilierea con-
    tractelor economice                   100%
    i) pentru cererile agenţilor
    economici privind
    considerarea actelor or-
    ganelor administraţiei publice,
    ale organelor cooperatiste şi
    obşteşti, ale întreprinderilor şi
    organizaţiilor ca fiind nule          200%
    j) pentru plîngerile de apel         75% din taxa supusă
    împotriva hotărîrilor in-              plăţii la depunerea
    stanţei judecătoreşti                  cererii de chemare în
                                                    judecată sau altei cereri
                                                    (plîngeri),iar privitor la
                                                    litigiile cu caracter
                                                    patrimonial - din taxa
                                                    calculată din suma contestată
    k) pentru recursurile în              25% din taxa supusă
    anulare a hotărîrilor                   plăţii la depunerea
    instanţelor judecătoreşti            cererii de chemare în
                                                    judecată sau altei cereri
                                                    (recurs), iar privitor la
                                                    litigiile cu caracter
                                                    patrimonial - din taxa
                                                    calculată din suma contestată
     literele h) şi i) vor deveni respectiv literele l) şi m);
     punctul 2) se exclude;
     punctele 3), 4), 5), 6), 7), 8) şi  9) vor deveni respectiv punctele 2), 3), 4), 5), 6), 7) şi 8).
    3. Articolul 4:
     alineatul (2) se exclude;
     alineatele (3), (4), (5) şi (6) vor deveni  respectiv alineatele (2), (3), (4) şi (5).
    4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
     "Articolul 5. Trecerea taxei de stat la buget
    Taxa de stat este plătită la locul examinării şi întocmirii documentelor şi este trecută  la  bugetul  local, cu excepţia taxei încasate de la cererile ce se depun  la judecătoria economică,  care este trecută la bugetul de stat."
    5. În articolul 6 alineatul (3) cuvintele "bugetul republican" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetul de stat".
    6. Articolul 7:
     din punctul 3) cuvintele "sau Arbitrajului Republicii Moldova" se exclud;
     în punctul 5) cuvintele "sau a Arbitrajului  Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvîntul "respective".
    Art. XIV. - Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992  privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 363; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 1, art. 1) se modifică şi  se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
     "Articolul 5. Cererea de reabilitare
    Cererea  de reabilitare se depune de către persoana supusă represiunilor ori de către alte persoane fizice sau juridice:
     la  Ministerul Afacerilor Interne, în privinţa persoanelor indicate la articolul 3 literele d) şi e);
     la Procuratura Generală, în privinţa persoanelor indicate la articolul 3 literele a), b), c), f), g) şi i);
     la judecătoria raională, municipală (de  sector), în privinţa persoanelor indicate la articolul 3 litera h).
     Cererile de reabilitare se examinează în termen de trei luni de la data depunerii lor."
    2. După articolul 5 se introduc articolele 51, 52 şi 53 cu următorul cuprins:
    "Articolul 51 Examinarea cauzelor de reabilitare de către
                            Ministerul Afacerilor Interne
    Ministerul Afacerilor Interne, la cerere sau din oficiu, examinează cauza de reabilitare, stabileşte  faptul deportării, expulzării, exproprierii, trimiterii la muncă silnică în condiţii de limitare a libertăţii ori altor forme de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor în baza deciziilor organelor  administrative, formulează o concluzie privind reabilitarea şi eliberează certificatul respectiv.
Decizia Ministerului Afacerilor Interne de a refuza  reabilitarea poate fi atacată în instanţa judecătorească.
    Articolul 52.  Examinarea cauzelor de reabilitare
                           de către Procuratura Generală
    Procuratura Generală, la cerere sau din oficiu, constată şi verifică dosarele, asupra cărora au fost luate hotărîri ale organelor judiciare şi extrajudiciare referitor la persoanele indicate la articolul 3 din prezenta lege,  în  modul stabilit prin ordinul Procurorului General.
    În baza studierii dosarelor, asupra cărora au fost luate hotărîri ale organelor extrajudiciare, Procuratura Generală formulează o concluzie privind reabilitarea şi eliberează certificatul respectiv.
    Decizia  Procuraturii Generale de a refuza reabilitarea în cazurile prevăzute la alineatul 2 al  prezentului  articol  poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.
    Ca rezultat al studierii dosarelor, asupra cărora au fost luate hotărîri ale organelor judiciare, Procuratura Generală face recurs în anularea lor sau ia decizie privind refuzul reabilitării.
    Articolul 53 Examinarea cauzelor de reabilitare
                          de către instanţele judecătoreşti
    Recursurile împotriva deciziilor Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale privind refuzul reabilitării prevăzute la articolul 5/1 alineatul 2 şi articolul 5/2 alineatul 3 din prezenta lege se examinează de către Curtea de Ap el în  modul  prevăzut la articolul 348 din Codul de procedură penală.
    Recursurile în anulare sau deciziile Procuraturii Generale privind refuzul reabilitării prevăzute la articolul 52 alineatul 4 din prezenta lege se examinează de către Curtea de Apel în modul stabilit de Codul de  procedură penală pentru ex aminarea  recursurilor  în anulare.
    Ca  rezultat al examinării cauzei de reabilitare instanţa judecătorească eliberează certificatul respectiv."
    Art. XV. - Articolul 2 litera b) din Legea nr. 1296-XII din  24 februarie 1993 pentru soluţionarea  litigiilor individuale de muncă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 91) va avea următorul cuprins:
     "b) judecătoriile raionale, municipale (de sector)."
    Art. XVI. - Legea nr.1298-XII  din 24  februarie 1993 pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 93) se modifică după cum urmează:
     1. Articolul 20:
     în alineatul (1) cuvintele "Judecătoria Supremă" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie";
     în alineatul (2) cuvintele "Judecătoriei Supreme" se  înlocuiesc cu cuvintele "Curţii Supreme de Justiţie";
     alineatul (3) se exclude.
     2. În articolul  22  textul "judecătoriei în  raza căreia" se înlocuieşte cu textul "tribunalului în raza căruia".
     3. Articolul 23:
     în alineatele (1) şi (2) cuvîntul "judecătoria" se înlocuieşte cu cuvîntul "tribunalul";
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
   "3) Hotărîrea tribunalului poate fi atacată în ordine de  recurs la Curtea de Apel în termen de 3 zile de la pronunţare.";
     în alineatul (5) cuvintele "instanţele vor" se  înlocuiesc cu cuvintele "tribunalul va".
     4. În articolul 29 cuvintele "instanţa de judecată" se înlocuiesc cu cuvîntul "tribunal".
    Art. XVII. - În articolul 17 din Legea nr.1303-XII din 25 februarie 1993 privind contractul colectiv de muncă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 5,  art. 123) cuvîntul "populare" se înlocuieşte cu cuvintele  "raionale,  municipale (de sector)".
    Art. XVIII. - Codul  vamal  nr. 1320-XII  din  9  martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10 (partea  I), art. 279; 1994, nr. 5, art. 132) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 11 cuvintele "instanţa de judecată" se înlocuiesc cu cuvintele "judecătoria raională, municipală (de sector)".
    2. În articolul 87 alineatul 2 şi articolul 88 alineatul 2 cuvintele "instanţă  judecătorească" se înlocuiesc cu cuvintele "judecătoria raională, municipală (de sector)".
    3. Articolul 100:
    în denumire cuvintele "instanţei de judecată" se  înlocuiesc cu cuvintele "judecătoriei raionale, municipale (de sector)";
    în alineatele 3 şi 4 cuvintele "instanţei de judecată" se înlocuiesc cu cuvintele "judecătoriei raionale, municipale (de sector)".
    4. În articolul 101 alineatul 2 cuvintele "instanţei de judecată" se înlocuiesc cu cuvintele "judecătoriei raionale, municipale  (de sector)".
    [Art.XIX abrogat prin LP199-XIV din 18.11.98, MO27/23.03.99 art.123]
    Art. XX. - În articolul 12 alineatul (3) din Legea nr.1451-XII din 25 mai 1993 privind zonele antreprenoriatului liber (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art.208) cuvintele "sau a arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
    [Art.XXI abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art. XXII. - În articolul 16 alineatul (3) şi articolul 49 din Codul subsolului nr. 1511-XII din 15 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.11, art. 325) cuvintele "sau de arbitraj" şi "sau  arbitraj" se  înlocuiesc  respectiv  cu cuvîntul "competentă".
    Art.  XXIII. - Din  articolul 27 alineatul (1) din  Legea  nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 9, art. 256) cuvintele "sau arbitrală" se exclud.
    Art. XXIV. - În articolul 58 alineatul (2) din Legea nr.1530-XII din 22  iunie 1993  privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 3) cuvintele "ori a arbitrajului" se înlocuiesc cu cuvîntul "competente".
    Art. XXV. - Legea nr. 1609-XII  din  14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului (Monitorul Parlamentului  Republicii  Moldova, 1993, nr. 10 (partea I), art. 289) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10:
     în alineatul (1) textul "5  judecători  ai  Curţii Supreme de Justiţie" se înlocuieşte cu textul "3 membri ai Curţii Supreme de Justiţie, 2 judecători ai Curţii de Apel";
     alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Desemnarea sus-numiţilor reprezentanţi ai curţilor se face în şedinţă publică, în termen de 5 zile de la data fixării alegerilor, prin vot secret, dintre membrii în  exerciţiu la Curtea Supremă de Justiţie şi judecătorii în exerciţiu la Curtea de Apel. Rezultatul alegerilor se consemnează într-un  proces-verbal, semnat de preşedintele şi contrasemnat de secretarul adunării. Data şedinţelor se aduce la cunoştinţă publică prin mijloacele de informare în masă de către preşedinţii curţilor cu cel puţin 48 de ore  înainte  de şedinţe.";
     în alineatul (3) cuvintele "dintre ei" se  înlocuiesc cu  textul "dintre membrii Curţii Supreme de Justiţie".
    2. Articolul 18:
     din alineatul (7) textul ", a cărei hotărîre este definitivă" se exclude;
     în alineatul (8) cuvintele "Curtea Constituţională" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie".
    Art. XXVI. - În articolul 14 din Legea nr. 146-XIII din 16  iunie 1994 cu privire la  întreprinderea de stat  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9) cuvintele "sau  arbitraj" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art. XXVII. - În articolul 7 alineatul (5) din Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12) textul "în  termen de 10 zile" se înlocuieşte cu textul ", în termen de 10 zile, în ordine de apel".
    Art. XXVIII. - În articolul 2 din Legea nr. 296-XIII din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.1, art. 3) cuvintele "Procuratura Republicană", "Judecătoria Supremă" şi "Judecătoriei  Supreme" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele "Procuratura Generală", "Curtea  de Apel" şi "Curţii de Apel".
    Art. XXIX. - Legea nr. 312-XIII  din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 7, art. 77) se modifică după cum urmează:
    1. În articolul 21 litera a) cuvintele "Judecătoria Supremă" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea Supremă de Justiţie".
    2.  În  articolul  25  alineatul (5) textul  "o  pot ataca în Judecătoria Supremă, a cărei hotărîre este definitivă" se  înlocuieşte cu textul "o contestă  în  ordine de recurs la Curtea Supremă  de Justiţie".
    Art. XXX. - În articolul 33 alineatul (1) din Legea nr. 461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 601) cuvintele "sau arbitrajul" se înlocuiesc cu cuvîntul "competentă".
    Art. XXXI. - În articolul 12 alineatul (3) din Legea nr. 521-XIII din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 47, art. 562) cuvintele "sau în arbitraj" se înlocuiesc cu cu vîntul "competentă".
    Art. XXXII. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării şi se aplică din momentul încheierii reorganizării sistemului judiciar.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 26 martie 1996.
    Nr. 788-XIII.