LPN176/1998
ID intern unic:  311765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 176
din  28.10.1998
pentru modificarea articolului 4 din Legea despre obligaţiunea militară
 şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova
Publicat : 04.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 22     Data intrarii in vigoare : 04.03.1999
    Se declară neconstituţională prin HCC28 din 04.07.00, MO78/08.07.00; în vigoare 04.07.00

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 4 alineatul 2 din Legea nr.968-XII din 17 martie 1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.69-1) se modifică, avînd următorul cuprins:
    "Gradele militare "general de corp", "general de divizie" şi "general de brigadă" se conferă de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului respectiv, coordonată cu comisia permanentă respectivă a Parlamentului. Modul de conferire, de retrogradare şi de restabilire în grad a altor categorii de militari ai Forţelor Armate se stabileşte de Regulamentul satisfacerii serviciului militar de către soldaţi, sergenţi şi ofiţeri ai Forţelor Armate, aprobat de Guvern. La gradele militare ale cetăţenilor care se află în retragere, se adaugă cuvintele "în retragere", iar celor care satisfac serviciul în rezervă, se adaugă cuvintele "în rezervă".
    Art.II. - Efectul articolului 4 alineatul 2 din Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova se extinde asupra modului de conferire a gradelor speciale şi militare supreme persoanelor cu funcţie de răspundere ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi Departamentului controlului vamal, în măsura în care le priveşte.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Dumitru DIACOV

    Chişinău, 28 octombrie 1998.
    Nr. 176-XIV.