LPC1375/2002
ID intern unic:  312049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1375
din  10.10.2002
pentru completarea Legii nr.336-XIV din 1 aprilie 1999
privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 07.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 149-150     art Nr : 1152
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.232), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou punct, 4), cu următorul cuprins:
"4) datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de către întreprinderile menţionate categoriilor populaţiei care beneficiază de înlesniri, datorii care, conform situaţiei din 1 ianuarie 1999, însumau 652,777 mii lei şi nu au fost achitate în limita datoriilor anulate conform art.2 pct.1)."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 10 octombrie 2002.
    Nr. 1375-XV.