LPM206/2003
ID intern unic:  312202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 206
din  29.05.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 149-152     art Nr : 598
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.51) se modifică după cum urmează:  
    1.  La articolul 7 litera f),  cuvintele "anchetarea prealabilă"  se înlocuiesc cu cuvintele "urmărirea penală".
    2. La articolul  14 alineatul  (1),  cuvîntul "anchetatorii" se înlocuieşte cu cuvintele "ofiţerii de urmărire penală", iar cuvintele "efectuează cercetare penală şi" se exclud.
    Art.II. - La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr.1477-XV din 22 noiembrie 2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art. 1437), cuvintele " , cercetării penale sau anchetei preliminare" se înlocuiesc cu cuvintele "sau urmăririi penale".
    Art.III. - Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1001) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 alineatul (6) se completează în final cu cuvintele " , care sînt asistaţi de un avocat din Republica Moldova".
    2. La articolul 6 alineatele (5) şi (6), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    3. La articolul 7 alineatul (1) litera e), cuvintele "la ancheta" se înlocuiesc cu cuvintele "la urmărirea".
    4. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele "la ancheta" se înlocuiesc cu cuvintele "la urmărirea";
    la alineatul (3) litera a), după cuvîntul "grave" se introduc cuvintele " , deosebit de grave, excepţional de grave".
    5. Articolul 46 alineatul (2):
    la litera b), cuvîntul "cercetarea" se înlocuieşte cu cuvîntul "urmărirea";
    la litera c), cuvintele "la anchetarea" se înlocuiesc cu cuvintele "la urmărirea penală".
    Art.IV. - Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1405:
    în denumire, cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    la alineatul (1), cuvintele "sau a muncii corecţionale" se înlocuiesc cu cuvintele " , muncii neremunerate în folosul comunităţii", iar cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    2. La articolul 1415 alineatul (2), cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    3. La articolul 1422 alineatul (3), cuvintele "sau a muncii corecţionale" se înlocuiesc cu cuvintele " , muncii neremunerate în folosul comunităţii".
    Art.V. - La articolul 6 alineatul (1) şi articolul 8 alineatul (1) litera c) din  Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările ulterioare, cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.VI. -  Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele " , prin supravegherea respectării legislaţiei în cadrul urmăririi penale" se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele "cercetarea penală şi ancheta preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărirea penală".
    2. În denumirea şi textul articolului 81, cuvintele "anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărire penală".
    3. Articolul 26:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi de instanţele judecătoreşti în modul prevăzut de procedura penală";
    la alineatul (2), cuvintele "efectuează ancheta preliminară, supraveghează cercetarea cauzelor" se înlocuiesc cu cuvintele "conduce sau, după caz, efectuează urmărirea în cauzele".
    Art.VII. -  Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele "de anchetă, a poliţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    2. Articolul 40:
    la alineatul (1), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire", iar cuvintele "sau cu anchetatorul care execută dosarul" se înlocuiesc cu cuvintele "şi cu procurorul care conduce sau, după caz, efectuează urmărirea penală în cauza respectivă";
    la alineatul (3), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    Art.VIII. - La articolul 37 alineatul (6) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvintele "clasării dosarului penal sau al suspendării urmăririi penale" se înlocuiesc cu cuvintele "scoaterii persoanei de sub urmărire penală, încetării urmăririi penale sau clasării procedurii penale pe temei de nereabilitare".
    Art.IX. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 1 punctul 12), cuvintele "anchetator penal al organului vamal" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţer de urmărire penală din Departamentul Vamal", iar cuvintele "cercetare penală şi anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărire penală".
    2. În denumirea capitolului IX, cuvintele " , de cercetare penală şi anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "şi de urmărire penală".
    3. La articolul 219 alineatul (2), cuvintele "de cercetare penală şi anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    4. Denumirea secţiunii a 37-a va fi următoarea: "Urmărirea penală".
    5. În denumirea şi textul articolului 221, cuvintele "cercetării penale şi al anchetei preliminare" se înlocuiesc cu cuvintele "urmăririi penale".
    6. Articolul 222 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 222. Organele de urmărire penală în domeniul vamal
    (1) Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Departamentul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale.
    (2) Ofiţerii de urmărire penală din Departamentul Vamal sînt independenţi, se supun indicaţiilor legale, scrise şi verbale, ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului."
    7. În denumirea şi textul articolului 223, cuvintele "de cercetare penală şi de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    8. Articolul 236:
    în denumire, cuvîntul "intentarea " se înlocuieşte cu cuvîntul "pornirea ";
    în cuprinsul articolului, cuvîntul "anchetării" se înlocuieşte cu cuvintele "urmăririi penale", cuvîntul "anchetare" se înlocuieşte cu cuvintele "urmărire penală", iar cuvintele "ancheta preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărirea penală".
    9. Articolul 237:
    în denumire, cuvintele "de cercetare penală şi de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    în cuprinsul articolului, cuvintele "de cercetare penală şi anchetă preliminară" şi "de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvintele "de intentare a unui proces penal sau al clasării unui" se înlocuiesc cu cuvintele "de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un".
    10. Articolul 268 alineatul (1):
    la litera c), cuvintele "intentarea de proces penal" se înlocuiesc cu cuvintele "pornirea urmăririi penale", iar cuvîntul "cercetare" se înlocuieşte cu cuvîntul "urmărire";
    la litera d), cuvintele "intentarea de proces penal" se înlocuiesc cu cuvintele "pornirea urmăririi penale", iar cuvîntul "anchetare" se înlocuieşte cu cuvintele "urmărire penală nu".
    11. La articolul 279 alineatul (1) litera a), cuvintele "de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvintele "cu cercetarea dosarului penal" se înlocuiesc cu cuvintele "cu efectuarea urmăririi penale".
    Art.X. - Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    2. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele "de persoana care efectuează cercetarea penală, de anchetatorul penal" se înlocuiesc cu cuvintele "de ofiţerul de urmărire penală".
    3. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele "organului de cercetare penală, a anchetatorului penal" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală".
    4. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele "anchetator penal şi persoana care efectuează cercetarea penală" se înlocuiesc cu cuvintele "şi ofiţerul de urmărire penală".
    Art.XI. - La articolul 7 alineatul (2) litera d) din Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art.664), cuvintele "de anchetă", "ancheta" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", "urmărirea penală".
    Art.XII. - Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 8 alineatul (1) litera c), articolul 9 litera d), articolul 10 alineatul (1) literele c) şi i), sintagma "cercetare penală şi anchetă preliminară" se înlocuieşte cu sintagma "urmărire penală".
    2. La articolul 12 alineatul (5), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XIII. - Articolul 71 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.1-4, art.2), se modifică după cum urmează:  
    denumirea articolului va fi următoarea: "Efectuarea de către comandant a acţiunilor de urmărire penală";
    la alineatul (1), cuvintele "exercită funcţiile de organ de anchetă prealabilă" se înlocuiesc cu cuvintele "efectuează acţiuni de urmărire penală";
    la alineatul (2), cuvintele "anchetei prealabile" se înlocuiesc cu cuvintele "urmăririi penale".
    Art.XIV. -  Legea nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. La articolul 3 alineatul (3), cuvintele " , organul de cercetare penală sau anchetatorul" se înlocuiesc cu cuvintele "sau ofiţerul de urmărire penală".
    2. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele "Organul de cercetare  penală, anchetatorul penal" se înlocuiesc cu cuvintele "Ofiţerul de urmărire penală";
    la alineatul (3), cuvintele "organul de cercetare  penală, anchetatorul penal" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerul de urmărire penală".
    3. La articolul 12 litera d), cuvintele "anchetei prealabile sau cercetării penale" se înlocuiesc cu cuvintele "urmăririi penale".
    4. La articolul 18 alineatul (4) litera a), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XV.  - La articolul 24 litera f) din  Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.671), cu modificările ulterioare, cuvintele "cercetarea penală sau ancheta preliminară" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărirea penală".
    Art.XVI. - Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea  nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47-48, art.344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Poziţia "06.04.13.06 Anchetatorii procuraturii" va avea următorul cuprins:
"    06.04.13.06 Procurorul cu atribuţii exclusive de urmărire penală".
    2. Poziţia "06.09.02.00 Intentarea procesului penal, cercetarea penală şi ancheta preliminară" va avea următorul cuprins:  
    "06.09.02.00 Pornirea procesului penal, urmărirea penală".
    Art.XVII. - La articolul 204 alineatul (5) al Titlului V din Codul fiscal nr.407-XIV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XVIII. - La articolul 2 alineatul (1) litera b), articolul 17 alineatul (4) şi articolul 29 alineatul (3) litera a) din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    Art.XIX. - La articolul 26 din Legea nr.949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62, art.605), cu modificările ulterioare, după cuvîntul "anchetator," se introduc cuvintele "ofiţer de urmărire penală,".
    Art.XX. -  La articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.81-82, art.765), cu modificările ulterioare, cuvîntul "ancheta" se înlocuieşte cu cuvintele "urmărirea penală", iar cuvintele "de anchetă penală" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXI. -  La articolul 81 din Regulamentul disciplinar al Forţelor Armate, aprobat prin Legea nr.776-XIII din 13 martie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.46-47, art.411), cu modificările ulterioare, cuvintele "la anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "la urmărire".
    Art.XXII. - Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1) litera f), articolul 9 literele f), n) şi p),  articolul 27, cuvîntul "cercetare" se înlocuieşte cu cuvintele "urmărire penală".
    2. La articolul 8 litera o), cuvintele "cercetare penală şi anchete preliminare" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărire penală", iar cuvîntul "cercetare" se înlocuieşte cu cuvintele "urmărire penală".
    3. Articolul 9:
    la litera q), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire";
    la litera s), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "materialele de urmărire".
    Art.XXIII. -  La articolul 22 alineatul (2) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetă", în două cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXIV. - Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după cuvintele "instanţele judecătoreşti" se introduc cuvintele " , inclusiv judecătorii de instrucţie,".
    2. La articolul 3, după cuvintele "instanţele judecătoreşti internaţionale," se introduc cuvintele "inclusiv judecătorii de instrucţie şi".
    3. La articolul 5 alineatul (1), după cuvîntul "anchetator," se introduc cuvintele "ofiţer de urmărire penală,".
    4. Articolul 7:
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu  următorul cuprins:
    "(2) Pentru a fi numit judecător de instrucţie persoana, în afară de faptul că trebuie să întrunească condiţiile suplimentare prevăzute la alin.(1), trebuie să aibă o vechime în funcţie de procuror,  anchetator sau ofiţer de urmărire penală de cel puţin 5 ani ori de judecător de cel puţin 3 ani.";
    alineatul (2) devine alineatul (3).
    5. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele "judecătoriilor specializate," se introduc cuvintele "şi judecătorii de instrucţie".
    6. Articolul 15 alineatul (3) se completează în final cu cuvintele " , iar judecătorul de instrucţie nu are dreptul să divulge datele urmăririi penale".
    7. Articolul 16 alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "Această obligaţie nu se referă la judecătorul de instrucţie."  
    Art.XXV. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "Ca organ judiciar cu atribuţii proprii în desfăşurarea procesului penal în faza  de urmărire penală în cadrul judecătoriilor funcţionează judecători de instrucţie."
    2. Articolul 17 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Controlul judecătoresc al procedurii prejudiciare în cauzele penale se efectuează de către judecătorii de instrucţie."
    3. Articolul 27 alineatul (1):
    după litera g) se introduce o nouă literă h), cu următorul cuprins:  
    "h) în caz de lipsă motivată a judecătorului de instrucţie, numeşte un judecător cu practică pentru a exercita atribuţiile acestuia;"
literele h) şi i) devin literele i) şi j).
    [Art.XXVI abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.XXVII. - În nota la punctul 87 din anexa nr.1 "Regulamentul gospodăriei cinegetice" la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.62-63, art.688), cu modificările ulterioare, cuvintele "organele judiciare şi de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "organul de urmărire penală sau instanţa de judecată".
    Art.XXVIII. - Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatele (1) şi (2), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    2. La articolul 39 alineatul (1), cuvintele "de cercetare şi de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    3. Articolul 57:
    la alineatul (1), cuvîntul "anchetei" se înlocuieşte cu cuvîntul "urmăririi";
    la alineatul (2), cuvintele "persoanei care face cercetarea, anchetatorului" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală".
    4. La articolul 58 alineatul (2), cuvintele "persoanei care face cercetarea, a anchetatorului" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală".
    Art.XXIX. - La articolul 8 din Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.7, art.77), cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetare şi cercetare" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    Art.XXX. - La articolul 38 alineatul (9) din Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.124), cu modificările ulterioare, cuvintele "de cercetare prealabilă (de anchetă penală)" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXXI. -  Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (3) litera h), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    2. La articolul 28 alineatul (3) litera c), cuvintele "de cercetare şi de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    Art.XXXII. - La articolul 1 alineatul (3) din Legea nr.47-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea nestatală de depistare-protecţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.134), cuvintele "de cercetare, anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvintele "de cercetare, anchetă prealabilă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXXIII. - Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera b), cuvintele "de cercetare preliminară, de anchetă penală şi" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală sau de".
    2. Articolul 6:
    la alineatul (1), după cuvîntul "legislaţia" se introduc cuvintele "de procedură penală";
    la alineatul (2) propoziţia a doua, după cuvintele "prevenirea infracţiunilor" se introduc cuvintele "deosebit de grave şi excepţional de grave".
    3. Articolul 7 alineatul (1):
    la litera b), cuvintele "de cercetare penală, anchetă preliminară sau" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală sau de";
    la litera c), cuvintele "anchetatorului, organului de cercetare penală" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală".
    4. Articolul 8:
    la alineatul (1), după cuvîntul "infracţiuni", în două cazuri, se introduc cuvintele "deosebit de grave sau excepţional de", iar cuvîntul "procurorului" se înlocuieşte cu cuvintele "judecătorului de instrucţie";
    la alineatul (2), cuvîntul "crime" se înlocuieşte cu cuvintele "infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de", iar cuvintele "cu înştiinţarea procurorului în decurs de 24 ore" se înlocuiesc cu textul: "cu prezentarea judecătorului de instrucţie în decurs de 24 de ore a materialelor obţinute, indicîndu-se motivele efectuării acestor măsuri. Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea efectuării  măsurilor operative de investigaţii.";
    la alineatul (3), cuvintele "cu înştiinţarea procurorului" se înlocuiesc cu cuvintele "cu autorizarea judecătorului de instrucţie";
    la alineatul (5), cuvîntul "procuror" se înlocuieşte cu textul: "procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală în cauza dată".
    5. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele  "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele  "de urmărire".
    6. La articolul 12 litera b), cuvîntul "anchetatorului" se înlocuieşte cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală".
    7. Articolul 19 alineatul (1) se completează în final cu textul: " , iar în cazurile prevăzute de procedura penală - şi a judecătorilor de instrucţie".
    Art.XXXIV. - La articolul 42 alineatul (1) punctul 10) din Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXXV. - La articolul 10 alineatul 1 din  Legea nr.718-XII din  17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.53, art.340), cu modificările ulterioare,  cuvîntul "anchetatorii" se înlocuieşte cu cuvintele "ofiţerii de urmărire penală".
    Art.XXXVI. - La articolul 11 ultimul subalineat din Legea nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă, cu modificările ulterioare, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXXVII. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  1. Articolul 12:
    punctul 4) va avea următorul  cuprins:
    "4) să efectueze urmărirea penală în conformitate cu legea de procedură penală în cazul infracţiunii flagrante;"
    la punctul 6), cuvintele "de anchetă, de cercetare" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire";
    la punctul 7), cuvîntul "anchetator" se înlocuieşte cu cuvintele "ofiţerul de urmărire penală", iar cuvintele "şi anchetă" se înlocuiesc cu cuvîntul "penală";
    la punctul 8), cuvintele "de cercetare" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    punctul 12) va avea următorul cuprins:
    "12) să înfăptuiască controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la domiciliu, liberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune;"
    la punctul 24):
    cuvîntul "sub" se înlocuieşte cu cuvîntul "în";
    după cuvîntul "hotărîrile" se introduc cuvintele "instanţelor de judecată, ale";
    cuvîntul "anchetatorilor" se înlocuieşte cu cuvintele "ofiţerilor de urmărire penală".
    2. Articolul 13:
la punctul 10), cuvintele "de anchetare" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    "11) să reţină pînă la 72 de ore persoanele bănuite de săvîrşirea infracţiunii sau a contravenţiei administrative, care intenţionat se împotrivesc stabilirii identităţii;"
    la punctul 19), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvintele "procurorul este pus la curent" se înlocuiesc cu cuvintele "judecătorul de instrucţie este înştiinţat despre aceasta";
    la punctul 29), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    la punctul 34) propoziţia a doua, după cuvintele "descoperirea infracţiunilor" se introduc cuvintele "deosebit de grave şi excepţional de", iar cuvintele "cu sancţiunea procurorului," se exclud.
    Art.XXXVIII. -  La articolul 15 alineatele 2 şi 3 din Legea nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1989, nr.9, art.217), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XXXIX. - Legea nr.1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.579), cu modificările ulterioare, se modifică şi  se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatele (1) şi (5), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală";
    la alineatul (6), cuvintele "a anchetatorului penal sau a persoanei care face cercetarea" se înlocuiesc cu cuvintele "a ofiţerului de urmărire".
    2. Articolul 7:
    la alineatul (1), cifra "79" se înlocuieşte cu cifra "186";
    la alineatul (2), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    3. La articolul 9 alineatul (3) litera c), cuvintele "ce efectuează cercetarea penală, anchetatorului penal" se înlocuiesc cu cuvintele "care efectuează urmărirea penală".
    4. La articolul 10 alineatul (2) literele c) şi d), în două cazuri, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire ".
    5. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele " , iar corespondenţa este cenzurată" se exclud.
    6. Articolul 14:
    alineatul (2) litera a) se completează în final cu cuvintele " , deosebit de grave şi excepţional de grave";
    la alineatul (3), cuvîntul "anchetei" se înlocuieşte cu cuvîntul "urmăririi";
    la alineatul (5), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire ".
    7. Articolul 16:
    la alineatul (2), în partea introductivă, cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire ";
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Preveniţii au dreptul să atace judecătorului de instrucţie acţiunile administraţiei locului de arest preventiv prin care li s-au încălcat drepturile prevăzute de prezentul articol."
    8. Articolul 18:
    la alineatul (1):
    propoziţia întîi se completează în final cu textul: "care pot limita motivat această corespondenţă în interesul desfăşurării urmăririi penale sau a judecării cauzei, precum şi al securităţii şi al menţinerii bunei ordini în locul de detenţie";
    în propoziţia a doua, cuvintele "în cel mult 3 zile" se înlocuiesc cu cuvintele  "în cel mult 24 de ore";
    din alineatul (2) propoziţia întîi, cuvintele "Plîngerile, cererile şi scrisorile" se înlocuiesc cu cuvîntul "Scrisorile";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Plîngerile împotriva acţiunilor persoanei care efectuează urmărirea penală se trimit de către administraţia locului de arest preventiv, în cel mult 24 de ore de la depunerea lor, procurorului sau judecătorului de instrucţie, după caz, iar plîngerile împotriva acţiunilor procurorului se trimit, în acelaşi termen, procurorului ierarhic superior sau judecătorului de instrucţie, după caz."
    la alineatul (4) propoziţia întîi, cuvintele "de cel mult 3 zile" se înlocuiesc cu cuvintele "de cel mult 24 de ore";
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:  
    "(7) Răspunsurile la plîngeri, cereri şi scrisori se înmînează preveniţilor de către administraţie contra semnătură în cel mult 24 de ore din momentul primirii lor."
    9. La articolul 19 alineatul (4), cuvintele " , după primul interogatoriu," se exclud.
    10. La articolul 21 alineatul (2), articolul 24 alineatele (4) şi (5), articolul 27 alineatul (6), articolul 32 alineatul (5), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".  
    11. Articolul 37:
    la alineatul (2), cuvintele "anchetatorului penal, a persoanei care efectuează cercetarea penală" se înlocuiesc cu cuvintele "ofiţerului de urmărire penală";
    la alineatul (3), propoziţia întîi va avea următorul  cuprins: "Prevenitul care, în timpul urmăririi penale, a fost ţinut în stare de arest pe durata termenului maxim, prevăzut în art.186 din Codul de procedură penală, urmează a fi pus în libertate imediat după expirarea acestui termen dacă nu a fost primit avizul procurorului despre trimiterea cauzei în instanţă."
    Art.XL. -  Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 litera d), cuvintele "cercetări penale şi anchete preliminare" se înlocuiesc cu cuvintele "urmărire penală".
    2. La articolul 7 alineatul (1) literele b), e), g) şi u), cuvintele "cercetări penale şi anchete preliminare",  "cercetarea penală sau ancheta preliminară", "cercetării penale şi anchetei preliminare", "cercetare, anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "urmăriri penale",  "urmărirea penală", "urmăririi penale", respectiv "urmărire penală".
    3. La articolul 38 alineatul (6), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    Art.XLI. - Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.359) se modifică după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul legii, sintagmele "de cercetare penală şi de anchetă preliminară", "de cercetare penală, de anchetă preliminară", "cercetării penale, anchetei preliminare", "cercetării penale sau anchetei preliminare", "de cercetare penală sau organul de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu sintagma "de urmărire penală" la cazul respectiv.
    2. Articolul 1 alineatul (1):
    litera b), cuvîntul "anchetării" se înlocuieşte cu cuvintele "urmăririi penale";
    la litera c), cuvîntul "corecţională" se înlocuieşte cu cuvintele "neremunerată în folosul comunităţii".
    3. La articolul 2 alineatul (1), cuvîntul "dezbaterilor" se înlocuieşte cu cuvîntul "cercetării".
    4. Articolul 4:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare;"
    la litera c), cuvintele "sau a muncii corecţionale" se exclud.
    5. La articolul 5 litera h), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    6. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele "clasării dosarului" se înlocuiesc cu cuvintele "scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temei de reabilitare".
    7. Articolul 8 litera a) va avea următorul  cuprins:
    "a) în cazul scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temei de reabilitare - organului procuraturii care a condus urmărirea penală în cauza dată;"
    8. Articolul 9 alineatul (1):
din partea introductivă, cuvintele "de cercetare penală, de anchetă preliminară, al" se exclud;
    la litera c), textul: "clasării dosarului penal pentru absenţa faptului infracţiunii, a elementelor infracţiunii în acţiunile săvîrşite sau a probelor care să ateste că persoana fizică a participat la comiterea infracţiunii" se înlocuieşte cu textul: "scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temei de reabilitare";
    la litera d), cuvintele "de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală".
    9. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele "de cercetare" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire".
    10. La articolul 11 alineatul (1), cuvintele "clasarea dosarului penal" se înlocuiesc cu cuvintele "scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale pe temei de reabilitare".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 29 mai 2003.
    Nr.206-XV.