LPC22/2005
ID intern unic:  312218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  08.04.2005
pentru completarea Codului fiscal
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 236
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 134 alineatul (1) litera n), după cuvintele "contului de împrumut" se introduc cuvintele" , a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum".
2. La articolul 167 alineatele (1), (2) şi (4), după cuvintele "de depozite la termen" se introduc cuvintele "şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)".
3. La articolul 194 alineatul (1), litera a), se completează în final cu cuvintele" , cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)".
4. La articolul 197 alineatul (1), după cuvintele "contului de împrumut" se introduc cuvintele" , a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum".
5. La articolul 227 alineatul (1), după cuvintele "conturile bancare," se introduc cuvintele "cu excepţia celor de la conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social),".
6. La articolul 229 alineatul (1), după cuvintele "de împrumut" se introduc cuvintele "şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum".
7. La articolul 256 alineatul (5), în ambele cazuri, şi alineatul (6), după cuvîntul "contribuabilului" se introduc cuvintele "(cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător)".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

Chişinău, 8 aprilie 2005.
Nr. 22-XVI.