LPC28/2004
ID intern unic:  312289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 28
din  13.02.2004
pentru modificarea articolului 233 din
Codul muncii al Republicii Moldova
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 226
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 233 alineatul (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648), cuvintele "şi pot obţine licenţe pentru practicarea anumitor genuri de activitate" se exclud.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 13 februarie 2004.
Nr. 28-XV.