LPC38/2005
ID intern unic:  312404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 38
din  15.04.2005
pentru modificarea şi completarea
articolului 123 din Codul fiscal
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 267
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - Articolul 123 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
din alineatul (6), ultima propoziţie se exclude;
după alineatul (6) se introduce un alineat nou, (7), cu următorul cuprins:
"(7) Nu sînt marcate obligatoriu cu timbru de acciz:
a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile (coniacurile) în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
b) băuturile alcoolice cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum;
c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                      Marian LUPU

Chişinău, 15 aprilie 2005.
Nr. 38-XVI.