LPC401/2001
ID intern unic:  312425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 401
din  26.07.2001
pentru modificarea şi completarea Legii  nr.336-XIV din 1 aprilie 1999
privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul  electroenergetic
Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97     art Nr : 791
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr.50-52,  art.232), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după  cum urmează:
1.  La articolul 1, cuvintele "datoriile debitoare ale bugetelor locale" se  substituie prin cuvintele "datoriile debitoare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale".
2.  La articolul 2 punctul 2),  cuvintele "datoriile bugetelor locale" se substituie prin cuvintele "datoriile bugetelor unităţilor  administrativ-teritoriale".
3. Articolul  4:
la punctul 2),  cuvintele "datoriile bugetelor locale" se substituie prin cuvintele "datoriile  bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale";
articolul  se completează  cu  punctul 3), cu  următorul  cuprins:
"3) datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă  de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni  moldo-ruse de tip  deschis "Moldova-Gaz", situate în zona de activitate a  societăţilor pe acţiuni  privatizate Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru şi Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de către întreprinderile menţionate categoriilor populaţiei care beneficiază  de înlesniri, pentru  perioada  dintre  7 februarie şi 30 iunie 2000."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 26 iulie 2001.
Nr. 401-XV.