LPM523/2001
ID intern unic:  312531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 523
din  11.10.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 131-132     art Nr : 981

   
   MODIFICAT

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 21 alineatul 1 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 363), cu modificările ulterioare, subalineatul 1 se exclude.
Art. II. - În Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 3), cu modificările ulterioare, articolele 44 şi 45 se exclud.
   
[Art.III abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
Art. IV. - La articolul 19 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare:
alineatul (14) se exclude;
alineatul (15) devine alineatul (14).
Art. V. - La articolul 11 din Legea nr. 521-XIII din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 47, art. 562), cu modificările ulterioare:
alineatele (1) şi (5) se exclud;
alineatele (2)-(4) şi (6) devin, respectiv, alineatele (1)-(4).
Art. VI. - Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63,
art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 61:
alineatul (9) se exclude;
alineatele (10)-(14) devin, respectiv, alineatele (9)-(13);
2. La articolul 62:
alineatul (5) se exclude;
alineatele (6)-(9) devin, respectiv, alineatele (5)-(8).
Art. VII. - La articolul 18 alineatul (4) din Legea cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154-156, art. 1156):
litera c) se exclude;
literele d) şi e) devin, respectiv, literele c) şi d).
Art. VIII. - La articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 994), cu modificările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) Mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) şi livrate de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexa la titlul IV al Codului fiscal. Accizele se achită pînă sau la trecerea posturilor fiscale comune interne de control. Trecerea în cont a accizelor se efectuează conform art. 125 alin. (1) din Codul fiscal."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 11 octombrie  2001.
Nr. 523-XV.