LPM1593/2002
ID intern unic:  312789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1593
din  26.12.2002
cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare
a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 08.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 18-19     art Nr : 57     Data intrarii in vigoare : 01.07.2003
    MODIFICAT
   
LP291 din 29.11.18, MO513-525/28.12.18 art.846; în vigoare 28.01.19
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18
    LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620
    LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535
    LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18
    LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108
    LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP252 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.10
    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473
    LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18
    LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP85 din 28.04.16, MO256-267/12.08.16 art.545; în vigoare 12.11.16
    LP243 din 29.12.15, MO1/06.01.16 art.2
   
LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257
   
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12
    LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543
    LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08
    LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279
    LP409-XVI din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.989
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06
    LP161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469
    LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
    LP430-XV din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; în vigoare  01.01.04

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma „notar privat” se substituie prin sintagma „notar public” prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543
    În cuprinsul legii, cuvintele “alte forme de retribuire a muncii, la onorarii” se înlocuiesc cu cuvintele “alte recompense” prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII   GENERALE
    Art.1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru determinarea mărimii, modului şi termenelor de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în fondurile constituite şi gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină în temeiul Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
   Art.2. – Prezenta lege îşi extinde acţiunea asupra autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor (în continuare – unităţi), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, asupra persoanelor fizice, inclusiv celor care desfăşoară activitate de întreprinzător, asupra mediatorilor, notarilor, avocaților, executorilor judecătorești, experților judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreților și traducătorilor, administratorilor autorizați, asupra persoanelor care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, asupra angajaţilor, asupra străinilor prevăzuţi la art. 4 alin. (4) lit. o) şi la art. 9 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
   
[Art.2 modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.2 modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.2 modificat prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.2 modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Art.2 în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.2 modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.2 modificat prin LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    [Art.2 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.3. - În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, care are obligativitatea de a achita primele de asigurare în modul stabilit de prezenta lege;
    angajat - salariat încadrat de angajator prin contract individual de muncă, conform Codului muncii, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - sumă fixă sau contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate conform legislaţiei.
     [Art.3 noţiunea modificată prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    angajator - unitate sau persoană fizică,
inclusiv mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpret și traducător, administrator autorizat, care foloseşte munca salariată a angajaţilor;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
   
alte recompense - orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.3 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul  II
PLĂTITORII PRIMELOR DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    Art.4. - (1) Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc în anexa nr.1.
   
(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației și angajații acestora nu vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală pentru veniturile salariale obținute în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii. Asigurarea medicală a acestor angajați se va realiza din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Pentru alte venituri ale angajaților și/sau ale persoanelor fizice, altele decît cele angajate prin contract individual de muncă, obținute de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se vor calcula în modul general stabilit.
    [Art.4 al.(11) modificat prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    (2) Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, se stabilesc în anexa nr.2.
   
[Art.4 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.4 modificată prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
Capitolul  III
BAZA DE CALCUL ŞI MODUL DE STABILIRE A PRIMELOR
DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    Art.5. - Mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor art.17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, şi se aprobă anual prin legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală.
   
[Art.5 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.5 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
    [Art.5 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Art.6. - Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.
    [Art.6 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.7. – Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 2 se calculează în valoare absolută, conform art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
    [Art.7 în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.7 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.8. - Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitată pentru propriii angajaţi de către administraţia instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, se include în devizul de cheltuieli al acestor instituţii şi organizaţii.
    Art.9. - Suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea bugetului de stat, reprezentînd suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele preţurilor de consum pentru anul precedent.
   
[Art.9 modificat prin LP252 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.10]
    [Art.9 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.9 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    [Art.9 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.9 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    Art. 10. – (1) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, de străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi de beneficiarii de protecţie internaţională, se calculează în modul prevăzut pentru categoriile corespunzătoare de cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (2) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase se vor calcula similar celor achitate de cetăţenii Republicii Moldova care au obligaţia de a se asigura în mod individual, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (3) În cazul
beneficiarilor de protecţie internaţională, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se achită începînd cu data obţinerii formei de protecţie.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (4) Pentru beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării programului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este achitată din bugetul de stat.
   
[Art.10 al.(4) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.10 în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.10 modificat prin LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    [Art.11 exclus prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
Capitolul  IV
MODUL DE ACHITARE A PRIMELOR DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ. EVIDENŢA
ŞI CONTROLUL
    Art.12.- Categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv cele finanţate din bugetul public naţional, precum şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sînt obligate, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plățile, să vireze la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu prezenta lege.
   
[Art.12 modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.12 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.13. - Ministerul Finanţelor, autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu alocarea mijloacelor pentru salarizarea personalului instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetul de stat şi, respectiv, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, vor aloca şi vor transfera mijloace pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum proporţional cu salariile achitate.
    Art.14. - Ministerul Finanţelor va vira la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină transferurile (subvenţiile), calculate ca prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în cuantumul stabilit în bugetul de stat.
   
[Art.14 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.14 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
  
Art.15. - (1) Plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sînt obligaţi să prezinte băncilor şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor documentele de plată pentru achitarea salariilor şi contribuţiilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.15 al.(2) abrogat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (3) Primele se consideră achitate din momentul încasării acestora la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat  în Banca Naţională a Moldovei.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
(4) Prevederile prezentului articol nu sînt aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.
    [Art.15 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    [Art.15 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.16. (1) - Categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mod individual.
   
(2) Unităţile responsabile de evidenţa categoriilor de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite la anexa nr. 2, prezintă listele plătitorilor de prime după modelul şi în termenele stabilite în acordul încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
   
[Art.16 al.(2) introdus prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13, alineatul unic devine al.(1)]
   
[Art.16 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.17.(1) Evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi a virării în termen în fondurile obligatorii de asistență medicală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală incluse în componența impozitului unic prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, precum şi încasarea penalităţilor şi aplicarea sancţiunilor financiare se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.17 al.(1) în redacția LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
   
[Art.17 al.(1) modificat prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.29]
   
(11) Evidenţa corectitudinii virării în termen la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi aplicarea penalităților și sancţiunilor contravenţionale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova se efectuează de către agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    [Art.17 al.(11) introdus prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]

    (2) Serviciul Fiscal de Stat percepe, în modul stabilit pentru executarea silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală incluse în componenţa impozitului unic prevăzut de Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    [Art.17 al.(2) introdus prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492; alineat unic devine al.(1)]
   
[Art.17 al.(3) abrogat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.17 al.(3) introdus prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
(4) Termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a penalităţilor aferente acestora şi pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate este de 3 ani.
   
[Art.17 al.(4) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.17 al.(4) introdus prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.18-19 excluse prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.19 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
Capitolul  V
TERMENELE DE ACHITARE A PRIMELOR DE ASIGURARE
OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    Art.20. - (1) Categoriile de plătitori cărora, în temeiul prezentei legi, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plățile.
   
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) sînt obligați să calculeze și să achite lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, pentru fiecare angajat, a cîte 1/12 din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, stabilită de legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul de gestiune.
   
[Art.20 al.(2) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.10.18]
    (3) Pentru salariații angajați după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art. 92 alin. (14) din Codul fiscal, pentru luna în care au fost angajați, calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală conform alin. (2) din prezentul articol se vor efectua proporțional zilelor rămase pînă la finele lunii.
   
[Art.20 al.(3) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (4) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din veniturile de la altă activitate se calculează în modul general stabilit.
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (5) Pentru alte categorii de angajați decît cea specificată la alin. (2) se aplică regimul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în modul general stabilit.
    [Art.20 al.(5) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (6) Prin derogare de la art. 26 alin. (1), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menționați la alin. (2) din prezentul articol, lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate pentru aceștia nu se restituie și nu se trec în contul altor impozite și taxe.
    [Art.20 al.(6) introdus prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    [Art.20 modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.20 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.21. - Ministerul Finanţelor va vira la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină transferurile (subvenţiile), calculate ca prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Suma totală a transferurilor, stabilită anual prin legea bugetului de stat, va fi distribuită în rate egale pentru fiecare lună a anului  bugetar, fiind transferate în măsură deplină la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nu mai tîrziu de data de 27 a fiecărei luni de gestiune.
    [Art.21 modificat prin LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257]
    [Art.21 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.21 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.21 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    Art.22. - (1) Persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de pînă la data de 31 martie a anului de gestiune.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP243 din 29.12.15, MO1/06.01.16 art.2]
    (2) Prin legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se poate stabili o reducere a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru unele categorii de plătitori prevăzute la anexa nr.2 în cazul în care aceştia vor achita prima de asigurare în termenul stabilit la alin.(1).
   
(3) În cazul în care nu se adoptă legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pînă la 1 ianuarie şi se pune în aplicare bugetul provizoriu al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, reducerile primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune sînt valabile pînă la data de 31 martie a anului respectiv de gestiune, iar cota reducerilor şi categoriile de plătitori se stabilesc în corespundere cu prevederile legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent.
    [Art.22 al.(3) introdus prin LP243 din 29.12.15, MO1/06.01.16 art.2]
    [Art.22 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
   
[Art.22 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Art.23. – (1) Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, după expirarea termenului
stabilit la art. 22 alin. (1), vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de
zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP243 din 29.12.15, MO1/06.01.16 art.2]
    (2) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 2 din anexa nr.1 şi care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada respectivă. În cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.
   
(3) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.
   
[Art.23 al.(3) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    (4) Persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile de persoane neangajate, asigurate de Guvern, indicate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, prevăzute la
pct. 1 lit. a), b), d) și d1) din anexa nr. 2 la prezenta lege, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, de asemenea nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.
   
[Art.23 al.(4) modificat prin LP291 din 29.11.18, MO513-525/28.12.18 art.846; în vigoare 28.01.19]
    [Art.23 al.(4) introdus prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.23 în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
[Art.23 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.23 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Art.231. – Persoanele fizice care achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă cu depăşirea termenelor stabilite la art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) vor beneficia de asistenţă medicală în baza
statutului de persoană asigurată care se acordă de către asigurător după expirarea a 7 zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune şi a penalităţilor aferente acesteia.
   
[Art.231 modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.231 introdus prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
Capitolul  VI
RESPONSABILITATEA  PLĂTITORILOR  PRIMELOR  DE
ASIGURARE OBLIGATORIE  DE  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ
    Art. 24. – Unitățile și persoanele fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții și traducătorii, administratorii autorizați se vor înregistra la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data eliberării deciziei de înregistrare, a atestatului de mediator, a licenței de notar, de avocat, de executor judecătoresc sau de expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, a autorizației pentru activitatea de interpret și/sau traducător, de administrator autorizat.
   
[Art.24 în redacţia LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.24 modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Art.24 modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.24 în redacţia LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    [Art.24 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.25. - Administraţia angajatorilor este responsabilă de calcularea corectă şi transferarea în termen a sumelor contribuţiilor datorate de angajaţi împreună cu contribuţia calculată asupra fondului de retribuire a muncii.
   
[Art.25 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.26. (1) Categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa nr. 1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.
   
[Art.26 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.26 al.(1) în redacţia LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
   
(11) Darea de seamă menționată la alin. (1) se prezentă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.
    [Art.26 al.(11) modificat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.26 al.(11) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    [Art.26 al.(2) abrogat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (3) Plătitorii care descoperă că raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prezentat anterior, conţine o eroare sau o omisiune au dreptul să prezinte un raport corectat în modul prevăzut de titlul V art.188 din Codul fiscal, cu aplicarea, după caz, a penalităţii pentru perioada respectivă.
   
[Art.26 al.(3) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.26 în redacţia LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
   [Art.27 abrogat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.27 în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.27 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.27 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.28. - Este interzisă dezafectarea mijloacelor prevăzute în bugetele de toate nivelurile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precum şi folosirea lor de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în alte scopuri decît cele stabilite de prezenta lege şi alte acte legislative.
    Art.29. - (1) Diminuarea cuantumului primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal.
    [Art.29 al.(1) în redacția LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
   
[Art.29 al.(2) abrogat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
   
(3) Pe lîngă amenda aplicată conform alin.(1), de la plătitori se va percepe suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată din suma cu care a fost diminuat fondul de retribuire a muncii şi alte recompense ori suma cu care au fost diminuate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, şi se va calcula penalitate pentru nevirarea în termen a acestei sume la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
   
[Art.29 al.(3) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.29 al.(3) modificat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)–(3) ale prezentului articol, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei poartă răspundere conform titlului V din Codul fiscal.
    [Art.29 al.(4) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
   
[Art.29 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art. 30. – (1) Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage după sine calcularea unei penalităţi în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere.
    
[Art.30 al.(1) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (2)
Penalitatea nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la un cont la altul.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.30 în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    Art. 31. – Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare şi achitare, neachitarea, achitarea incompletă sau cu întîrziere a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrag răspunderea persoanelor fizice, inclusiv a celor care au calitatea de angajator, și a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi în conformitate cu Codul contravenţional şi Codul penal.
    [Art.31 în redacţia LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.31 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.31 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Art.32. - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
   
[Art.32 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
Capitolul  VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.33. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2003.
    Art.34. - Guvernul, pînă la 1 iulie 2003:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
   - va întreprinde alte măsuri pentru buna desfăşurare a procesului de punere în aplicare a prezentei legi, pentru studierea şi implementarea prevederilor ei de către subiecţii de drept.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 decembrie 2002.
    Nr. 1593-XV.

Anexa nr.1
Categoriile de plătitori
ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă
de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense

    1. Angajatorii.
    2. Angajaţii, inclusiv:
    a) persoanele care deţin funcţii elective ori care activează în organizaţii sindicale sau patronale, în autorităţi executive, legislative sau de drept;
    b) persoanele angajate în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova, indiferent de sursa finanţării activităţii lor, dacă acordurile internaţionale nu stipulează altfel;
    c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în asociaţii şi organizaţii obşteşti, înregistrate conform legislaţiei în vigoare;
    d) cetăţenii Republicii Moldova angajaţi în ambasade, consulate şi în alte misiuni permanente, situate pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) persoanele angajate de către
întreprinzătorii individuali şi de către alţi angajatori persoane fizice;
   
f) persoanele angajate de către mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți și traducători, administratori autorizați.
    3. Unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice,
mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții și traducătorii, administratorii autorizați care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense.   
    4. Persoanele fizice care primesc alte recompense, inclusiv audienții cursurilor de formare inițială a judecătorilor și a procurorilor.

   
[Anexa nr.1 modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP85 din 28.04.16, MO256-267/12.08.16 art.545; în vigoare 12.11.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP409-XVI din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.989]
    [Anexa nr.1 modificată prin L161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

Anexa nr.2
Categoriile de plătitori
ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
în sumă fixă, care se asigură în mod individual
    1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
    a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; 
    b) fondatorii de întreprinderi individuale;
    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
    d) titularii de patentă de întreprinzător;
   
d1) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;    
    e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.
    2. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege.
   
21. Persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.
    3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
    4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.  

    [Anexa nr.1 modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP291 din 29.11.18, MO513-525/28.12.18 art.846; în vigoare 28.01.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
[Anexa nr.2 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
[Anexa nr.3 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Anexa nr.3 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]

    [Anexa nr.4 exclusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Anexa nr.4 modificată prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, pct.12-25 devin 13-26; în vigoare 01.01.06]