RMO204/2003
ID intern unic:  314207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 204
din  26.09.2003
R E C T I F I C A R E
Publicat : 26.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 204-207     art Nr : 6
În Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648, la art. 10 alin. (1) lit. d), în loc de "răspundere disciplinară" se va citi "răspundere disciplinară şi materială".