LPC35/2006
ID intern unic:  315659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  24.02.2006
pentru  modificarea Codului de procedură penală
 al Republicii Moldova
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 190
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - În Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, la articolul 429 alineatul (1) şi la articolul 455 alineatul (1), cuvintele  ", în formă dactilografiată," se exclud.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

Chişinău, 24 februarie 2006.
Nr.35-XVI.