LPC262/2006
ID intern unic:  316989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  26.07.2006
pentru completarea articolului 16 din Codul civil
al  Republicii  Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 641
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 16 alineatul (8) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661) se completează în final cu următorul text: "Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul moral trebuie sa fie  rezonabil şi să se determine ţinîndu-se cont de:
    a) caracterul informaţiilor răspîndite;
    b) sfera de răspîndire a informaţiilor;
    c) impactul social asupra persoanei;
    d) gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate;
    e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată;
    f) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului;
    g) măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate;
    h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti;
    i) alte circumstanţe relevante pentru cazul dat.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                             Marian Lupu

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr.262-XVI.