DPO984/2007
ID intern unic:  320813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 984
din  10.02.2007
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Dumitru DIACOV
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 79
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele supreme de stat, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Dumitru DIACOV, membru al Biroului Permanent al Parlamentului, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA        Vladimir VORONIN

    Nr. 984-IV. Chişinău, 10 februarie 2007.