LPO173/2007
ID intern unic:  324785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  19.07.2007

pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la transporturile
internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de
transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele
 respective

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 512

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.1. - Republica Moldova aderă la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, cu amendamentele respective.
    Art.2. - Guvernul va asigura realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.173-XVI. Chişinău, 19 iulie 2007.