LPC186/2007
ID intern unic:  324791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 186
din  26.07.2007

pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal 

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 518
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică
    Articol unic.
- În anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare:
    la poziţia 0712 90 190, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 1005, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 1509, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “7,5”;
    la poziţia 1510 00, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “7,5”;
    la poziţia 1516 20 980, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “15”;
    la poziţia 2008 92, cifra “20” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 2008 99, cifra “20” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 2106 90 980, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “15”;
    la poziţia 2517 41 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 3401 11 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3401 19 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3404 90, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3901 90, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 3904 50, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3904 61 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3904 69, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3904 90 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3905 91 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3905 99, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3908 90 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 3911 10 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3912 31 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3912 39, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3920 10, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3921 90, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3923, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 3926 90, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “6,5”;
    la poziţia 4011 10 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 4503 10 900, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 4504 90 990, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 4802 54, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 4802 56, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 4802 57 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 4809 20, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra  “5”;
    la poziţia 4809 90 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia  4814 90, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 5107 10, cifra “4” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 5112 90 100, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia 5402 41 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “4”;
    la poziţia 5404, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “4”;
    la poziţia 5407 61, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 5407 73 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia  5408 32 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia 6217 10 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “12”;
    la poziţia 7010 20 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 8210 00 000, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “8”;
    la poziţia 8301 30 000, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    poziţia tarifară 8309 va avea următorul cuprins:
    “8309    Dopuri (inclusiv dopuri cu
                  coroană, cu filet şi de turnare în
                  pahare), capace, capsule pentru
                  sticle, cepuri filetate, acoperitoare
                  de cepuri, sigilii şi alte accesorii
                  pentru ambalaje, din metale
                  comune:   
    8309 10 000    - Dopuri cu coroană    10
    8309 90            - Altele    10
    ex. 8309 90      Capace “twist-off” din metale comune     0";
    la poziţia 8423, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 8467, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “8”;
    la poziţia 8546 90 900, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 8547 10 900, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia 9609, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    nota la anexa nr.1 se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:
    “6. În perioada de pînă la 1 iulie 2008, în modul stabilit de Guvern, taxa vamală nu se percepe la importul şi comercializarea ulterioară, pentru a asigura întreprinderile de panificaţie şi sectorul zootehnic, a mărfurilor de la poziţiile tarifare 1001 “Grîu şi meslin (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la unu)”, 1003 00  “Orz”, 1005 “Porumb” şi 2309 90 “Altele” (de la poziţia tarifară 2309 “Preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor”)”.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.186-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.