HGM939/2007
ID intern unic:  325018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 939
din  16.08.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central al acestuia

Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 975
    MODIFICAT
   
HG692 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.794
    HG789 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.853
    HG2 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.14
   
HG737 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.792
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
   
HG428 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.515
   
HG879 din 22.11.12, MO245-247/30.11.12 art.950
    HG623 din 18.08.11, MO139-145/26.08.11 art.693
    HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125
    HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757
    HG255 din 09.04.10, MO54-55/16.04.10 art.321
    HG170 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.223
    HG1483 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1495
    HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216

   
Titlul hotărîrii în redacţia HG170 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.223


    În temeiul articolului 20 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, şi întru realizarea Planului de stat de construcţie şi dezvoltare a Forţelor Armate pe anii 2005-2008, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    lista instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG692 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.794]
    [Pct.1 modificat prin HG170 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.223]
   
[Pct.2 abrogat prin HG692 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.794]
   
[Pct.2 modificat prin HG789 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.853]
    [Pct.2 modificat prin HG2 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.14]
    [Pct.2 modificat prin HG737 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.792]
    [Pct.2 modificat prin HG428 din 27.06.13, MO140/28.06.13, art.515]
    [Pct.2 modificat prin HG879 din 22.11.12, MO245-247/30.11.12 art.950]
    [Pct.2 în redacţia HG255 din 09.04.10, MO54-55/16.04.10 art.321]
    [Pct.2 modificat prin HG1483 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1495]
    3. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                          Vitalie Vrabie
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Nr. 939. Chişinău, 16 august 2007.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG692 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.794]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG879 din 22.11.12, MO245-247/30.11.12 art.950]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG428 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.515]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG170 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.223]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG692 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.794]
    
[Anexa nr.2 modificată prin HG789 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.853]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG2 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG879 din 22.11.12, MO245-247/30.11.12 art.950]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG170 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.223]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr.939

din 16 august 2007


Lista instituţiilor

din subordinea Ministerului Apărării

    1. Departamentul dotări

    2. Direcţia inspecţia generală*

    3. Direcţia analiză şi informaţie*

    4. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

    5. Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova

    6. Clubul sportiv central al Armatei Naţionale

    7. Instituţia publică “Centrul de Cultură şi Istorie Militară"

    8. Centrul mass-media militară

    9. Spitalul clinic militar central

    10. Centrul consultativ-diagnostic

    11. Centrul de medicină preventivă

    12. Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forţelor Armate ale Republicii Moldova

    [Anexa nr.3 modificată prin HG623 din 18.08.11, MO139-145/26.08.11 art.693]

    [Anexa nr.3 modificată prin HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125]

    [Anexa nr.3 nota exclusă prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]


Anexa nr.4

la Hotărîrea Guvernului nr.939

din 16 august 2007


LISTA

hotărîrilor de Guvern care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr.184 din 29 februarie 2000 „Cu privire la Regulamentul şi structura organizaţională a aparatului central al Ministerului Apărării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.27-28, art.264).

    2. Hotărîrea Guvernului nr.886 din 24 august 2001 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.184 din 29 februarie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.106, art.935).

    3. Punctul 2 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.951 din 20 august 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.1125).

    4. Hotărîrea Guvernului nr.518 din 6 iunie 2005 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.184 din 29 februarie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.554).