HGC1029/2007
ID intern unic:  325301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1029
din  14.09.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 3
 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000
Publicat : 28.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 1077
     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 “Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                               Igor Dodon
    Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei                           Gheorghe Duca

    Nr. 1029. Chişinău, 14 septembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1029
din 14 septembrie 2007
Modificările ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului
nr. 933 din 12 septembrie 2000
    Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 “Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 1031), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 933
din 12 septembrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil”
 şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”

    DUCA Gheorghe             – academician, preşedinte al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei, preşedinte al Comisiei
    CHIROŞCA Dorian        – director general al Agenţiei de Stat pentru
                                              Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei
    ROJNEVSCHI Maria     – doctor, director al Departamentului promovare
                                              şi editură al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                              Intelectuală, secretar al Comisiei
    Membrii Comisiei:
    TIGHINEANU Ion          – membru corespondent, profesor universitar,
                                              vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CANŢER Valeriu             – academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Fizice
                                               şi Inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CHETRUŞ Petru              – doctor habilitat, profesor universitar, prorector
                                               pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii de Stat
                                              din Moldova
    TURTĂ Constantin           – membru corespondent, profesor universitar, şef
                                               al Laboratorului chimie bioanorganică al Institutului
                                               de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    DOROGAN Valerian       – doctor habilitat, profesor universitar, prorector
                                               pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice
                                               a Moldovei
    GHIDIRIM Gheorghe        – academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Medicale
                                                a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    HĂBĂŞESCU Ion             – membru corespondent, director general al Institutului
                                                de Tehnică Agricolă “MECAGRO”
    GROPPA Stanislav           – membru corespondent, profesor universitar, şef al
                                              Catedrei neurologie, neurochirurgie şi genetică medicală
                                              a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
                                              Testemiţanu”
    TODERAŞ Ion                 – academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Biologice,
                                              Chimice şi Ecologice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    TOMA Simion                   – academician coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a
                                             Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.