HGC1128/2007
ID intern unic:  325522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1128
din  16.10.2007

privind aprobarea modificărilor ce se operează
în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007

Publicat : 19.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 165-167     art Nr : 1170

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007 “Cu privire la reorganizarea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” în Agenţia “Apele Moldovei” (se anexează).


    Prim-ministru                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon

    Nr. 1128. Chişinău, 16 octombrie 2007.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 16 octombrie 2007


Modificările
ce se operează în anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007

    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007 “Cu privire la reorganizarea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” în Agenţia “Apele Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.942) va avea următorul cuprins:

“Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 9 august 2007
STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei “Apele Moldovei”

    Direcţia strategii şi politici în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare
    Secţia dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
    Secţia exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
    Direcţia strategii şi politici în domeniul gospodăririi apelor
    Secţia bazinieră Dunărea-Prut
    Secţia bazinieră Nistru
    Secţia îmbunătăţiri funciare (hidroamelioraţie)
    Secţia utilizarea apelor
    Secţia economico-financiară şi planificare
    Secţia investiţiilor, construcţiilor şi tehnologiilor noi
    Secţia secretariat, relaţii cu publicul şi resurse umane
    Serviciul juridic”.