OIFPSC524/2007
ID intern unic:  325537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 524
din  04.10.2007

privind unele modificări operate la formularul tipizat al Dării de seamă fiscale privind
plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul
caselor de schimb valutar (Forma PSV) şi Instrucţiunea cu privire la modul de
 completare şi prezentare a ei, aprobate conform Ordinului Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat nr. 514 din 7 septembrie 2007

Publicat : 19.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 165-167     art Nr : 615

    În scopul executării prevederilor alineatului d) art. 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000,

ORDON:

    1. Se modifică denumirea coloanei 1 al formularului Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV) şi va avea următorul conţinut “Suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice”.
   2. În Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă (Forma PSV) cuvintele “venitul obţinut de către agentul economic sau instituţia financiară din vînzarea valutei străine persoanelor fizice prin intermediul caselor de schimb valutar” se substituie cu cuvintele “suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar”.
    3. Modificările operate în pct. 1 şi 2 ale prezentului ordin intră în vigoare, începînd cu 1 septembrie 2007.
    4. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii ce activează în domeniile respective.


    ŞEFUL INSPECTORAULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                     Sergiu Puşcuţa

    Nr. 524. Chişinău, 4 octombrie 2007.