HGC1126/2007
ID intern unic:  325572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1126
din  16.10.2007

cu privire la modificarea anexei nr. 1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 1174     Data intrarii in vigoare : 01.11.2007

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. La punctul 29 anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 1285) sintagma “cu excepţia transportului pe cale ferată” se exclude.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu data de 1 noiembrie 2007.


    PRIM-MINISTRU                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                       Mihail Pop

    Nr. 1126. Chişinău, 16 octombrie 2007.