HGC1144/2007
ID intern unic:  325583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1144
din  19.10.2007

cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 1185

    În vederea executării prevederilor articolului 83 al Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind sovietăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 549), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop

    Nr. 1144. Chişinău, 19 octombrie 2007.

 Anexă
La Hotărîrea Guvernului nr. 1144
din 19 octombrie 2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr 500 din 10 septembrie 1991 “Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”.
   2. Punctul 4 al modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 25 noiembrie 1992 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitor, 1992, nr. 11, art. 354).
   3. Punctul 2 al modificărilor ce se introduc în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 86 din 22 februarie 1993 “Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitor, 1993, nr. 2, art. 42).
    4. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 12 martie 1997 “Cu privire la operarea de modificări şi completări în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 19-20, art. 242).
   5. Punctul 1 al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 martie 1997 “Pentru modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 22-23, art. 291).
   6. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 16 martie 1998 “Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 10 septembrie 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 284).