HGC1165/2007
ID intern unic:  325636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1165
din  29.10.2007
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 1206

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.


    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV

 

    Contrasemnează: 

    Ministrul apărării                                                         Vitalie Vrabie

 

    Nr. 1165. Chişinău, 29 octombrie 2007.

             Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr. 1165

din 29 octombrie 2007

LISTA

hotărîrilor Guvernului care se abrogă

   1. Hotărîrea Guvernului nr. 1171 din 5 noiembrie 2001 “Privind aprobarea Regulamentului şi efectivului unităţii disciplinare a Forţelor Armate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 133-135, art. 1225).

    2. Punctul 9 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 940 din 4 august 2003 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 991).

    3. Punctul 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 12 decembrie 2005 “Cu privire la unele măsuri de implementare a Codului de executare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 1420).