DPO1379/2007
ID intern unic:  325957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1379
din  20.11.2007
privind conferirea medaliei “Meritul Civic” doamnei
Svetlana CAITAZ  
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 709
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, doamnei Svetlana CAITAZ, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, i se conferă medalia “Meritul Civic”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1379-IV. Chişinău, 20 noiembrie 2007.