HGC1235/2007
ID intern unic:  325969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1235
din  13.11.2007
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
 nr. 1295 din 13 noiembrie 2006  
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1292     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    În scopul optimizării structurii interne a Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate şi ajustării acesteia la prevederile punctului 3 din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 13 noiembrie 2006 “Privind Centrul Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 178-180, art. 1385) cuvîntul “Biroul” se substituie prin cuvîntul “Secţia”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. 


    PRIM-MINISTRU                                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                              Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                                       Igor Dodon

    Nr. 1235. Chişinău, 13 noiembrie 2007.