HGC1321/2007
ID intern unic:  326133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1321
din  29.11.2007
privind completarea  Regulamentului cu privire
 la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1371
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 27 litera d) din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările ulterioare, se completează cu următorul text:
   “Încadrarea în serviciul militar prin contract a ofiţerilor cu grade militare superioare se efectuează prin ordinul conducătorului structurii militare, în baza propunerilor aprobate anterior de Guvern”.
    2. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat vor opera în actele lor normative modificările ce decurg din prezenta hotărîre.


    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                                   Vitalie Vrabie
    Ministrul afacerilor interne                                                   Gheorghe Papuc

    Nr. 1321. Chişinău, 29 noiembrie 2007.