HPC276/2007
ID intern unic:  326270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 276
din  13.12.2007

pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.15-XVI  din 9 februarie 2007
de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor
 fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 769
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. - Articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului     pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în partea introductivă, cifra “449” se substituie prin cifra “465,3”;
    la punctul 1):
    în partea introductivă, cifra “289” se substituie prin cifra “282,3”;
    la litera a), cifra “15” se substituie prin cifra “8,8”;
    la litera b), cifra “3” se substituie prin cifra “2,5”;
    la litera h), textul “20 de” se substituie prin cifra “5”;
    la litera i), cifra “84” se substituie prin textul “99 de”;
    la punctul 2), cifra “20” se substituie prin cifra “43”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU       

    Nr. 276-XVI. Chişinău, 13 decembrie 2007.