HGM1418/2007
ID intern unic:  326339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1418
din  17.12.2007

cu privire la aprobarea modificărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1470
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925
    HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536


    În scopul optimizării structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi ale subdiviziunilor acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în termen de o lună, va asigura modificarea statelor de personal şi va înainta Ministerului Finanţelor propuneri cu privire la redistribuirea alocaţiilor de la instituţiile subordonate pentru asigurarea activităţii Ministerului.


    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                        Constantin Mihailescu
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop

    Nr. 1418. Chişinău, 17 decembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1418
din 17 decembrie 2007
Modificările ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 “Des­pre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423) se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii, sintagma “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma “Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”;
    la punctul 2, cifra “414” se substituie prin cifra “409”.
   [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 “Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 215), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia “Serviciul evidenţă şi control al Fondului Ecologic Naţional**”, cu textul asteriscului respectiv, se exclud.
    [Pct.4 abrogat prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Pct.5 abrogat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]