*HGO401/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  326357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 401
din  03.04.2003
despre unele aspecte
privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 67-69     art Nr : 423
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova se realizează de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat subordonat Ministerului Ecologiei, Consturcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, precum şi de alte instituţii care dispun de autorizaţiile respective.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat este succesor de drept al Serviciului de Stat "Hidrometeo".
2. Se stabileşte efectivul limită al Serviciului Hidrometeorologic de Stat în număr de 414 unităţi.
3. Structura, statele de personal şi regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat se aprobă de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
4. Administrarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat este asigurată de directorul acestuia, numit şi eliberat din funcţie de către Guvernul Republicii Moldova.
5. Directorul are un prim-vicedirector şi un vicedirector, numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului la propunerea directorului.
6. Remunerarea muncii, premierea, stabilirea sporurilor la salariu şi acordarea ajutorului material personalului aparatului de conducere al Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi colaboratorilor lui se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
7. Finanţarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat se asigură din bugetul de stat şi mijloacele extrabugetare, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie.
8. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în termen de trei luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.
   
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                                            Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                                                   Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                                                       Vasile Dolghieru

    Chişinău, 3 aprilie 2003.
    Nr. 401.