RMO203/2007
ID intern unic:  326465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 203
din  28.12.2007
RECTIFICARE
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 36

    În Legea nr. 90-XVI din 5 aprilie 2007 pentru modificarea şi  completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60-63, art. 281, la compartimentul “Raionul Făleşti”, poziţia “Făleşti”, cuvintele “Fabrica de zahăr” se substituie prin cuvintele “Fabrica de Zahăr”.