LPC434/2006
ID intern unic:  326517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 434
din  28.12.2006
pentru modificarea articolului 29 din Legea  nr.355-XVI din 23 decembrie 2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 01.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 3
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. – La articolul 29 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Sporul pentru titlul onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri onorifice “al poporului” şi “Maestru în Artă” – în mărime de 200 de lei şi celor distinse cu titlurile onorifice “emerit”, “Om Emerit”, “Maestru al Literaturii” şi “Meşter-Faur” – în mărime de 100 de lei.”
    Art.II. – Guvernul, în termen de 2 luni, va adopta actele normative în vederea executării prezentei legi.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

    Nr.434-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.