DPA1454/2007
ID intern unic:  326527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1454
din  27.12.2007
privind confirmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 01.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 13     Data intrarii in vigoare : 27.12.2007
    Abrogat prin DP1974-IV din 02.12.08, MO215-217/05.12.08 art.806

    MODIFICAT
    DP1708-IV din 12.06.08, MO106/12.06.08 art.415 

   
În temeiul art. 88 lit j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 13 alin. (5) din Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se confirmă următoarea componenţă a Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova:
Preşedinte
    REŞETNICOV Artur               – director
Membri:
    BURDUJA Sergiu                    – director adjunct
    BODEAN Mihai                      – şef de direcţie generală
   
CARMANOVICI Alexandru   şef de direcţie generală
    DULGHIERI Serghei                 şef de direcţie generală
    MAHU Ion                              – şef de direcţie generală
    MELNIC Stanislav                   – şef de direcţie generală
    RUSNAC Alexei                      – şef al aparatului directorului
    MÎNĂSCURTĂ Igor                – şef de direcţie
    JELEZOGLO Mihail                 – şef al Direcţiei Serviciului de Informaţii şi
                                                     Securitate al Republicii Moldova
                                                      în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.
 
   [Art.1 modificat prin DP1708-IV din 12.06.08, MO106/12.06.08 art.415]
    Art. 2. – Se abrogă următoarele decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:
    nr. 440-III din 28 decembrie 2001 privind confirmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    nr. 1374-III din 15 iulie 2003 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 440-III din 28 decembrie 2001.
    Art. 3. – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 1454-IV. Chişinău, 27 decembrie 2007.