DPC1455/2007
ID intern unic:  326582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1455
din  28.12.2007
pentru modificarea
 unor decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 30
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. I. – Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 4, cuvintele “şi, respectiv, Ministerul Securităţii Naţionale” se substituie prin textul “ , Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.”
     2. În formularul nr. 4 punctul 8, textul “gradul militar (pentru militari)” se substituie prin textul “gradul militar sau special”.       
    Art. II. - Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 97 din 29 iunie 1993 cu privire la împuternicirile Ministerului Securităţii Naţionale în colaborare cu organele securităţii altor state se modifică după cum urmează:
    1. În titlul şi în textul decretului, sintagmele “Ministerul Securităţii Naţionale”, “Ministrul securităţii naţionale” şi “organele securităţii altor state” se substituie prin sintagmele “Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”, “Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova” şi, respectiv, “serviciile speciale străine”.
     2. În preambulul decretului, cuvintele “al republicii” se exclud.
    Art. III. - Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 322 din 6 octombrie 1995 cu privire la aprobarea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    “Art. 2. – Acţiunea regulamentelor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova se extinde asupra:
    militarilor din cadrul Ministerului Apărării şi al Armatei Naţionale;
    militarilor din cadrul Serviciului Grăniceri şi trupelor de grăniceri ale Serviciului Grăniceri;
    trupelor de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne;
    militarilor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.”
    2. La articolul 3, cuvîntul “departamentele” se substituie prin cuvintele “alte autorităţi administrative centrale”.      

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Vladimir VORONIN

    Nr. 1455-IV. Chişinău, 28 decembrie 2007.