LPC303/2007
ID intern unic:  326667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  27.12.2007
pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
Publicat : 19.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 42
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic. - Anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia 1516 20 980, cifra “15”  se înlocuieşte cu cifra “0”;
    după poziţia tarifară 2009 11 se introduce următoarea poziţie tarifară:

2009 12 000

– – Necongelate, cu o valoare Brix de maximum 20

10

    poziţia tarifară 2009 19 va avea următorul cuprins:

2009 19

 

2009 19 110

 

2009 19 190

 

2009 19 910

 
 2009 19 980

– – Altele:

– – – Cu o valoare Brix peste 67:

– – – – Care să nu depăşească valoarea de 30 EURO per 100 kg greutate netă

– – – – Altele

– – – Cu o valoare Brix peste 20, dar care să nu depăşească 67:

– – – – Care să nu depăşească valoarea de 30 EURO per 100 kg greutate netă şi cu un conţinut de zahăr adăugat peste 30% din greutate

– – – – Altele
 
 
5
 
5
 
0
 
0

    poziţia tarifară 2009 90 va avea următorul cuprins:

2009 90

 
 

2009 90 110

 

2009 90 190

 

2009 90 210

 

2009 90 290

 
 

2009 90 310

 
 

2009 90 390

 
 
 
 

2009 90 410

2009 90 490

 

2009 90 510

2009 90 590

 
 
 

2009 90 710

2009 90 730

2009 90 790

 
 

2009 90 920

2009 90 940

 

2009 90 950

2009 90 960

 

2009 90 970

2009 90 980

- Amestecuri de sucuri:
– – Cu o valoare Brix peste 67:

– – – Amestecuri de sucuri de mere şi sucuri de pere:

– – – – Care să nu depăşească valoarea de 22 EURO per 100 kg greutate netă

– – – – Altele
– – – Altele:

– – – – Care să nu depăşească valoarea de 30 EURO per 100 kg greutate netă

– – – – Altele

– –   Cu o valoare Brix de maximum 67:

– – – Amestecuri de sucuri de mere şi sucuri de pere:

 – – – –     Care să nu depăşească valoarea de 18 EURO per 100 kg greutate netă cu un conţinut de zahăr adăugat peste 30% din greutate

 – – – –    Altele

 – – – Altele:

 – – – – Care să depăşească valoarea de 30 EURO per 100 kg greutate netă:

 – – – – – Amestecuri de sucuri de citrice şi de sucuri de ananas:

– – – – – – Care conţin zahăr adăugat

– – – – – –Altele

– – – – – Altele:
 – – – – – – Care conţin zahăr adăugat
– – – – – – Altele

– – – – Care să nu depăşească valoarea de 30 EURO per 100 kg greutate netă:

– – – – – Amestecuri de sucuri de citrice şi de sucuri de ananas:

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat peste 30% din greutate

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat sub 30% din greutate

– – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat
– – – – – Altele:

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat peste 30% din greutate:

– – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale

– – – – – – – Altele

– – – – – – Cu un conţinut de zahăr adăugat sub 30% din greutate:

– – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale

– – – – – – – Altele
– – – – – – Care nu conţin zahăr adăugat:

– – – – – – – Amestecuri de sucuri de fructe tropicale

– – – – – – – Altele

 
 
 
15
 
15
 
15
 
15
 
 
15
 
   
15
 
 
 
 
15
0
 
    15
    15
   
   
 
 15
 15
 15
 
 
15
15
 
15
15
 
15
15

    la poziţia 2517 41 000, cifra “5”  se înlocuieşte cu cifra “0”;
    poziţia tarifară 3404 90 va avea următorul cuprins:
  

3404 90

3404 90 100

3404 90 900

– Altele:

– – Ceară preparată, inclusiv ceară pentru sigiliu

– – Altele 
 
6,5
0

    nota la anexa nr.1 se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:
    “7. În modul stabilit de Guvern, în anul 2008 nu se percepe taxa vamală la importul  mărfurilor destinate proceselor industriale de la poziţiile tarifare:
     2002 90 310 - tomate preparate sau conservate cu un conţinut de  materie uscată egal sau mai mare de 12%, dar care să nu depăşească 30% din greutate şi cu un conţinut net care să depăşească 100 kg - pînă la 15 august 2008;
    2005 10 009 - alte legume omogenizate cu un conţinut net care să depăşească 100 kg - pînă la 1 august 2008;
    2007 99 310 - paste şi piureuri de vişine şi cireşe cu un conţinut net care să depăşească 100 kg - pînă la 10 iunie 2008;
    2007 99 980 - paste şi piureuri de caise, piersici şi coacăză cu un conţinut net care să depăşească 100 kg - pînă la 15 iulie 2008.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.303-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2007.