RMO18/2008
ID intern unic:  326755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 18
din  29.01.2008
R E C T I F I C A R E
Publicat : 29.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 18-20     art Nr : 89
    În anexa Titlului VII din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007, se exclude coloana a cincea, în temeiul Legii nr. 155-XVI din 21 iulie 2005.