HGC56/2008
ID intern unic:  326778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  25.01.2008
pentru modificarea punctului 4 al Regulamentului
privind modalitatea de marcare cu “Timbru de acciz.
Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice supuse
 accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481
din 26 decembrie 2006 

Publicat : 01.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 122     Data intrarii in vigoare : 01.03.2008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
  1. Punctul 4 al Regulamentului privind modalitatea de marcare cu “Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice supuse accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art. 1564), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “4. Pentru mărfurile supuse marcării cu timbre de acciz sînt prevăzute următoarele tipuri de marcaje:
    a) vinuri;
    b) divinuri;
    c) băuturi alcoolice tari;
    d) altă producţie alcoolică nespecificată la literele a)-c) din prezentul punct şi care se supune marcării conform art. 123 din Codul fiscal”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 martie 2008.


    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                 Vladimir Molojen

    Nr. 56. Chişinău, 25 ianuarie 2008.