LPC311/2007
ID intern unic:  326821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 311
din  27.12.2007
pentru  modificarea şi completarea articolului 276 din
Codul de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 05.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 79
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic.  -  La articolul 276 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, textul “157 alin.(1), 161, 170, 177, 179 alin.(1) şi (2)” se  înlocuieşte cu textul “157, 161, 177, 179 alin.(1) şi (2), 1852”, iar după textul “204 alin.(1)” se introduce textul “2461”.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.311-XVI.  Chişinău, 27 decembrie 2007.