OMJA32/2008
ID intern unic:  326833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 32
din  29.01.2008
cu privire la modificarea Ordinelor ministrului justiţiei nr.38
din 3 februarie 2006 şi nr.119 din 21.04.2006
Publicat : 05.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 58
    Abrogat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360

    MODIFICAT

    OMJ49 din 09.02.09, MO34-36 din 17.02.09 art.116

    Întru executarea pct.18 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.38 din 3 februarie 2006 (Monitorul Oficial, 2006, nr.43, art.145),
ORDON:
   1. Se aprobă Lista notarilor desemnaţi să introducă, în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor, informaţia privind testamentele şi cererile de revocare sau modificare a acestora, autentificate de către persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Se stabileşte că persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale vor transmite, în decurs de 24 ore, în scris, notarilor desemnaţi, informaţia privind testamentele autentificate, revocarea sau modificarea acestora, pentru înregistrare în Registru. Informaţia va cuprinde următoarele date:
    a) numele şi prenumele testatorului;
    b) numărul de identificare (cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie);
    c) data naşterii testatorului;
    d) numărul testamentului din Registrul actelor notariale;
    e) data autentificării testamentului.
   3. Se abrogă pct.3 din Ordinul ministrului justiţiei nr.38 din 03.02.2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia şi pct.2 din Ordinul ministrului justiţiei nr.119 din 21 aprilie 2006 cu privire la implementarea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor.
    4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Direcţiei notariat şi avocatură dnei A.Vidraşcu şi Directorului Centrului de informaţii juridice  dlui C.Ţuşcă.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                            Vitalie PÎRLOG

    Nr.32. Chişinău, 29 ianuarie 2008.
Anexa
    anexa

    [Anexa modificată prin OMJ49 din 09.02.09, MO34-36 din 17.02.09 art.116]