OMTGD23/2008
ID intern unic:  326908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 23
din  01.02.2008
cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind
exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată
Publicat : 15.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 76
    În temeiul art.17 alin.(2) al Codului transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892) cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată a Republicii Moldova, conform anexei (se publică în ediţie specială) care este parte integrantă a prezentului ordin.
    2. Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se consideră caducă “Instrucţiunea privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată a Republicii Moldova” nr.14/11-7, aprobată de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor la 04.01.1996.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dnei Ecaterina Malic, şef al serviciului transport feroviar.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                              Vasile URSU

    Nr. 23. Chişinău, 1 februarie 2008.