HGC208/2008
ID intern unic:  327104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 208
din  26.02.2008
cu privire la aprobarea modificării ce se operează
în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 126
din 7 februarie 2007
Publicat : 04.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 277
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificarea ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon

    Nr. 208. Chişinău, 26 februarie 2008
.

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului nr. 208
din 26 februarie 2008
Modificarea ce se operează în anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 
    Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 140) va avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 126
din 7 februarie 2007
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    STEPANIUC Victor               – viceprim-ministru, preşedintele Comisiei
    DODON Igor                         – ministru al economiei şi comerţului,
                                                     vicepreşedintele Comisiei

    SAINCIUC Sergiu                   – viceministru al economiei şi comerţului,
                                                    coordonator naţional al Comisiei

Membrii Comisiei:
    DOMENTI Oxana                   – consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                                     în problemele dezvoltării sociale

    SCUTELNIC Rodica               – consilier principal de stat în domeniul
                                                     dezvoltării sociale, Aparatul Guvernului

    LUPAN Nina                           – viceministru al finanţelor
    POGURSCHI Andrei              – viceministru al afacerilor interne
    GOLOVIN Boris                     – viceministru al sănătăţii
    BUCINSCHI Iurii                    – viceministru al protecţiei sociale,
                                                     familiei şi copilului

    BUCEAŢCHI Pavel                – viceministru al dezvoltării informaţionale
    CIOBANU Ion                        – viceministru al educaţiei şi tineretului
    GÎLCA Boris                           – coordonator programe, Fondul Organizaţiei Naţiunilor
                                                    Unite pentru Populaţie în Republica Moldova

    PALADE Gheorghe                 – academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    BELOSTECINIC Grigore        – rector al Academiei de Studii Economice din Moldova
    ROMAN Alexandru                 – rector al Academiei de Administrare Publică pe
                                                      lîngă Preşedintele Republicii Moldova

    VALCOV Vitalie                      – director general al Biroului Naţional de Statistică
    FETINIUC Valentina                – director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
    MATEI Constantin                    – şef al Catedrei de georgrafie şi economia mediului
                                                      a Academiei de Studii Economice din Moldova,
                                                      doctor habilitat în ştiinţe geografice

    MANEA Leonid                       – preşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                                    Sindicatelor din Moldova

    CERESCU Leonid                   – preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
                                                    din Republica Moldova

    CHIURCCIU Vitalii                 – şef al Direcţiei generale economie, comerţ,
                                                    servicii şi relaţii economice externe, unitatea teritorială
                                                    autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)”.