HGM216/2008
ID intern unic:  327178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 216
din  27.02.2008
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
 “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”
Publicat : 11.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 311
    MODIFICAT
    HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589

   
NOTĂ:
    Î
n tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „cu conţinut redus de zahăr” se substituie cu cuvintele „cu valoare energetică redusă” prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589
    În temeiul Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul  reglementat supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude poziţia tarifară cu numărul de ordine 34.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina
„Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Sănătăţii.
   
[Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii  şi industriei alimentare                       Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                          Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                   Ion Ababii

    Nr. 216. Chişinău, 27 februarie 2008.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 216
din 27 februarie  2008

REGLEMENTARE TEHNICĂ
“Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”
    Prevederile prezentei Reglementări tehnice creează cadrul necesar aplicării Directivei 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe, precum şi piureul de castane îndulcit destinate alimentaţiei umane.
    [Preambul introdus prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” (în continuare - Reglementarea tehnică) stabileşte cerinţe minime de calitate, siguranţă alimentară, prezentare şi etichetare a produselor, care trebuie să fie respectate la fabricarea şi / sau comercializarea gemurilor, confiturilor, jeleurilor, marmeladelor, piureului de castane îndulcit, magiunurilor, dulceţurilor, fructelor confiate, pastelor de fructe şi pomuşoare, piureurilor de fructe şi pomuşoare, fructelor şi pomuşoarelor pasate sau mărunţite cu zahăr şi sosurilor de fructe, provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
    2. Cerinţele esenţiale prescrise de prezenta Reglementare tehnică nu se aplică pentru produse utilizate în panificaţie, cofetărie şi brutărie şi nici pentru produsele fabricate în gospodării individuale pentru consumul propriu.
II. Terminologie
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    gem - amestec adus la consistenţă gelificată sau onctuoasă, fabricat din pulpa şi/sau piureul uneia sau mai multor specii de fructe, zaharuri şi apă, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    gem extra - amestec adus la consistenţă gelificată, fabricat din pulpa uneia sau mai multor specii de fructe, zaharuri şi apă, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    gem
cu valoare energetică redusă - amestec adus la consistenţă gelificată sau onctuoasă, fabricat din pulpa şi / sau piureul uneia sau mai multor specii de fructe, zaharuri şi apă, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    confitură de fructe - produs cu consistenţă gelificată, obţinut prin fierberea uneia sau mai multor specii de fructe întregi sau tăiate ori a pulpei cu zahăr, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    confitură de fructe
cu valoare energetică redusă - produs cu consistenţă gelificată, obţinut prin fierberea uneia sau mai multor specii de fructe întregi sau tăiate ori a pulpei cu zahăr, conservat prin metodă fizică;
    jeleu - amestec adus la consistenţă gelificată, fabricat din suc şi / sau extracte apoase dintr-una sau mai multe specii de fructe şi zaharuri, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    jeleu extra - amestec adus la consistenţă gelificată, fabricat prin fierberea sucului de fructe şi / sau a extractelor apoase de fructe dintr-una sau mai multe specii de fructe cu zaharuri, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    jeleu
cu valoare energetică redusă - amestec adus la consistenţă gelificată, fabricat din suc şi / sau extracte apoase dintr-una sau mai multe specii de fructe şi zaharuri conservat prin metodă fizică sau chimică;
    marmeladă - amestec adus la consistenţă de gel, fabricat din apă, zaharuri şi unul sau mai multe produse obţinute prin prelucrarea fructelor citrice: pulpă, piure, suc, extract apos şi coajă, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    piure de castane îndulcit - amestec adus la consistenţă de gel, fabricat din apă, zahăr, piure de castane, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    magiun - produs dens, cu consistenţă onctuoasă, gelificat sau negelificat, obţinut prin fierberea piureului dintr-una sau mai multe specii de fructe sau amestecul lor cu zahăr, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    dulceaţă - produs fabricat din una sau mai multe specii de fructe întregi sau tăiate, fierte în sirop de zahăr, conservat prin metodă fizică sau chimică;
    fructe confiate - produs fabricat din fructe întregi sau tăiate, fierte în sirop de zahăr, parţial uscate, presărate cu zahăr sau glazurate în sirop de zahăr;
    paste de fructe şi de pomuşoare naturale - produse obţinute prin concentrarea piureurilor de fructe şi pomuşoare, închise ermetic, conservate prin metodă fizică sau chimică;
    piureuri de fructe şi pomuşoare naturale - produse obţinute din fructe şi pomuşoare pasate, închise ermetic, conservate prin metodă fizică;
    fructe şi pomuşoare pasate sau mărunţite cu zahăr - produse obţinute prin pasarea sau mărunţirea uneia sau mai multor specii de fructe sau pomuşoare cu adaos de zahăr, închise ermetic, conservate prin metodă fizică sau chimică;
    sosuri de fructe - produse obţinute din fructe sau pomuşoare pasate sau mărunţite cu adaos de zahăr, sare, condimente, aditivi alimentari, cu sau fără adaos de ulei, muştar, închise ermetic, conservate prin metodă fizică sau chimică.
    În sensul prezentei Reglementări tehnice, materia primă utilizată la fabricarea produselor trebuie să corespundă următoarelor definiţii şi descrieri:
   
fructe – fructe proaspete, sănătoase, fără deteriorări, conţinînd toate elementele constitutive esenţiale şi suficient de coapte pentru a putea fi utilizate, după aplicarea procedeelor de spălare, îndepărtare a petelor, a vîrfului şi a cozii. Pomuşoarele, roşiile, părţile comestibile ale tulpinilor de rubarbă, morcovii, cartofii dulci, castraveţii, dovleceii, pepenii galbeni,  dovlecii, pepenii verzi, nucile, petalele de trandafir se consideră ca fiind fructe;
    [Pct.3 noţiunea în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    fructe fragmentate - fructele tăiate în bucăţi de diferite dimensiuni, în formă de cuburi, rondele, jumătăţi, sferturi, felii, tăieţei etc., conform reţetelor şi/sau instrucţiunilor tehnologice elaborate şi aprobate în modul stabilit;
    pulpă - partea comestibilă a fructului întreg, după caz, fără coajă, seminţe, sîmburi şi alte astfel de elemente, care poate fi tăiată sau zdrobită, dar care nu a fost mărunţită pînă la starea de piure;
    piure - partea comestibilă a fructului întreg, fără coajă, seminţe, sîmburi şi alte astfel de elemente, care a fost transformată în piure prin pasare sau prin alt procedeu similar;
    extract apos - extractele apoase din fructe, obţinute din pierderile în procesul de bază de fabricaţie, care conţin toate componentele solubile în apă ale fructelor utilizate.
III. Grupele de produse din domeniul
 reglementat

    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe de inofensivitate şi cerinţe minime de calitate cărora trebuie să le corespundă produsele şi grupele de produse prezentate în tabelul de mai jos.
Poziţia tarifară

conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova

Denumirea produsului
2006

Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de zahăr, glasate sau cristalizate)

2007

Gemuri, dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste şi piureuri de fructe sau de sîmburi, obţinute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi)


IV. Cerinţe esenţiale
    5. Producătorii sînt obligaţi să asigure utilizarea bunelor practici de producere, să întreprindă măsuri performante pentru realizarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare conform reglementărilor în vigoare în Republica Moldova privind produsele alimentare.
    6. Calitatea şi siguranţa alimentară presupun asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe parcursul întregului ciclu de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
   7. Producătorii produselor nominalizate trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor care permit trasabilitatea şi identificarea materiilor prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de producţie, furnizorilor de materii prime, echipelor de producţie, loturilor şi tipurilor de produse timp de 3 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare ale respectării cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentare prescrise de prezenta Reglementare tehnică.
    8. Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să fie familiarizaţi cu cerinţele esenţiale cărora trebuie să le corespundă produsele finite, să aibă o viziune clară asupra potenţialelor riscuri şi să poată lua măsurile corespunzătoare de prevenire a acestora, să asigure înregistrările necesare, monitorizarea şi supravegherea pe parcursul întregului ciclu tehnologic, pe durata păstrării, transportării şi comercializării produselor.
    9. Amplasarea, construcţia şi reamenajarea clădirilor şi anexelor unităţilor de fabricare a produselor trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    10. Întreprinderile de fabricare a produselor trebuie să fie dotate cu aparate de măsurat şi control (inclusiv al greutăţii, temperaturii, umidităţii, pH-lui, timpului).
    11. Activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor de producţie nu trebuie să conducă la poluarea mediului.
    12. Personalul din unităţile de producţie care, în procesul fabricării, vine în contact direct cu produsele fabricate trebuie să respecte regulile sanitaro-igienice stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
   13. Produsele fabricate pentru comercializare trebuie să corespundă cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, de prevenire şi informare a consumatorului prescrise de prezenta Reglementare tehnică şi/sau de standardele naţionale conexe.
   14. Produsele nominalizate în punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să fie fabricate pe baza reţetelor şi/sau a instrucţiunilor tehnologice elaborate şi aprobate în modul stabilit.
   15. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor se achiziţionează numai pe baza actelor în formă scrisă, care confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară. Lista materiilor prime şi ingredientelor acceptate pentru fabricarea produselor este expusă în anexa nr.1.
    16. La fabricarea produselor nominalizate în punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice, materiile prime utilizate pot fi:
    a) proaspete;
    b) congelate;
    c) conservate prin metode termice;
    d) conservate cu ajutorul conservanţilor.
   
e) uscate.
    [Pct.6 lit.e) introdusă prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    17. Extractele apoase ale fructelor se utilizează numai în stare proaspătă.
    18. Fabricarea produselor cu utilizarea aditivilor alimentari, inclusiv a conservanţilor, se admite cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii în Regulile şi normele sanitare privind aditivii alimentari, aprobate prin Decizia Ministerului Sănătăţii nr. 05a-00 din 17 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 50-52, art. 123).
    19. Gemurile, jeleurile şi dulceţurile de calitate extra, magiunurile şi confiturile de calitate superioară se fabrică din materii prime ce nu conţin conservanţi.
    20. Produsele asupra cărora se răsfrîng cerinţele prezentei Reglementări tehnice, în funcţie de tehnologia fabricării, se clasifică după cum urmează:
    piureuri de fructe şi pomuşoare naturale;
    paste de fructe şi pomuşoare naturale;
    fructe şi pomuşoare pasate sau mărunţite cu zahăr;
    sosuri de fructe;
    gemuri;
    confituri;
    jeleuri;
    marmelade;
    piureuri de castane îndulcite;
    magiunuri;
    dulceţuri;
    fructe confiate.
    21. Piureurile de fructe şi pomuşoare naturale, în funcţie de tehnologie, se fabrică dintr-un singur tip de materie primă şi se sterilizează.
    22. Pastele de fructe şi pomuşoare naturale, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) în funcţie de materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri din materie primă;
    b) în funcţie de metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu adaos de conservanţi).
    23. Fructele şi pomuşoarele pasate sau mărunţite cu zahăr, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) în funcţie de materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri de materie primă;
    b) în funcţie de metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu adaos de conservanţi).
    24. Sosurile de fructe, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) în funcţie de materia primă utilizată:
    fără adaos de muştar;
    cu adaos de muştar;
    b) în funcţie de metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu adaos de conservanţi).
    25. Gemurile, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri din materie primă;
    b) după metoda conservării:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
    c)
după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min. 60%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 60%).
   
[Pct.25 lit.c) în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    d) în funcţie de clasa de calitate:
    extra;
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    26. Confiturile, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri din materie primă;
    b)
după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min.57%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 40%.
   
[Pct.26 lit.b) în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    c) după metoda conservării:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
    d) în funcţie de clasa de calitate:
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    27. Jeleurile, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri din materie primă;
    b) după metoda conservării:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
    c)
după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min. 60%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 60%).
   
[Pct.27 lit.c) în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    d) în funcţie de clasa de calitate:
    extra;
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    28. Piureul de castane îndulcit, în funcţie de metoda de conservare, se clasifică în:
    sterilizat;
    nesterilizat (cu sau fără adaos de conservanţi).
    29. Marmeladele se clasifică după cum urmează:
    a) în funcţie de materia primă utilizată:
    marmelade;
    marmelade-jeleu;
    b) după metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi).
    30. Magiunurile, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri din materie primă;
    b) după metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
    c) în funcţie de clasa de calitate:
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    31. Dulceţurile, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după metoda de conservare:
    sterilizate;
    nesterilizate (cu sau fără adaos de conservanţi);
    b) în funcţie de clasa de calitate:
    extra;
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    32. Fructele confiate, în funcţie de reţetă şi de tehnologia de fabricare, se clasifică:
    a) după materia primă utilizată:
    dintr-un singur tip de materie primă;
    din două sau mai multe tipuri de materie primă;
    b) după modul de prezentare:
    presărate cu zahăr;
    nepresărate cu zahăr;
    glazurate;
    în sirop;
    c) în funcţie de clasa de calitate:
    de calitate superioară;
    de calitatea întîi.
    33. Produsele nominalizate, destinate consumului uman, trebuie să posede caracteristici organoleptice specifice fiecărui sortiment şi trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    34. Caracteristicile fizico-chimice ale produselor trebuie să corespundă cerinţelor stipulate în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    35. Prezenţa în produsele finite a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate de microorganisme nu trebuie să depăşească limitele maxim admisibile, stabilite
de către autoritatea de reglementare.
    [Pct.35 modificat prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    36. Se interzice fabricarea şi comercializarea produselor care conţin cantităţi de elemente toxice, pesticide, micotoxine peste limitele maxim admisibile, stabilite de către autoritatea de reglementare.
   
[Pct.36 modificat prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    37. Produsele finite se ambalează în recipiente ermetice din sticlă, metal, materiale plastice laminate şi în ambalaje de transport admise de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    38. Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs, inclusiv lichidul în care sînt conservate fructele, trebuie să constituie min. 90%, calculat ca procent din volumul de apă distilată conţinută de recipientul complet umplut şi închis, măsurat la temperatura de 20°C
    39. Produsele destinate pentru consumul uman trebuie să fie etichetate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, şi Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 01-04 din 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art.2819).
    [Pct.39 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    40. Gemurile, jeleurile, dulceţurile, confiturile, fructele confiate vor conţine pe eticheta de prezentare, suplimentar la informaţiile prevăzute de actele normative şi legislative în vigoare:
   
[Pct.40 modificat prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    a) eticheta menţionează:
    „preparat din X grame de fructe la 100 grame de produs finit”;
    în cazul utilizării extractelor apoase calculul se face după scăderea masei apei utilizate la prepararea extractelor;
    „conţinutul total de zahăr X grame la 100 grame de produs finit”(cifra indicată reprezentînd valoarea determinată cu ajutorul refractometrului la 20°C)”;
    în cazul în care conţinutul rezidual de dioxid de sulf este mai mare de 10 mg/kg, se indică prezenţa acestuia pe etichetă în lista ingredientelor.
   
[Pct.40 lit.a) în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    b) pentru gemurile, confiturile, jeleurile fabricate din două tipuri de fructe, primul fruct din denumire trebuie să constituie min. 50% şi max. 75% din conţinutul total al fructelor, cu excepţia:
    conţinutului de pepene galben şi papaia - nu mai puţin de 95%;
    conţinutului de ananas, lămîie şi ghimber - nu mai puţin de 5%, ingredientul de bază fiind la nivel de peste 75%;
   
[Pct.40 lit.b) modificată prin HG358 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    c) pentru gemul fabricat din amestec de trei fructe, primul fruct din denumire trebuie să constituie min. 33,3 % şi max. 75 % din conţinutul total al fructelor;
    d) pentru gemurile fabricate din amestecul a patru sau a mai multor tipuri de fructe, primul din denumire trebuie să constituie min. 25 % şi max. 75 % din conţinutul total al fructelor;
    e) pentru dulceţuri şi fructe confiate în sirop: “fracţia masică a fructelor (%)”.
    41. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului şi să includă cel puţin următoarele informaţii:
    a)
denumirea fructului sau fructelor utilizate, în ordinea descrescătoare a masei materiei prime utilizate pentru produsele fabricate din două sau mai multe tipuri de fructe. Menţiunea privind fructele utilizate pentru produsele fabricate din două sau mai multe tipuri de fructe poate fi înlocuită cu „amestec de fructe;
    [Pct.41 lit.a) în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    b) denumirea formei de utilizare a materiei prime (pentru anumite produse): “cu sîmburi”, “fără sîmburi”, “cu sau fără pieliţă”, “întregi”, “jumătăţi” etc., conform definiţiilor şi descrierilor din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică;
    c) menţionarea clasei de calitate.
   
411. Elementele care prevăd conţinutul de fructe şi conţinutul total de zaharuri conform literei a) punctul 40 apar în acelaşi cîmp vizual cu denumirea produsului şi în caractere clar vizibile.
    [Pct.411 introdus prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]
    42. Depozitarea produselor finite se face în încăperi curate, neinfestate cu dăunători, aerisite, ferite de razele solare şi de îngheţ, la o temperatură de la 0°C pînă la 25°C şi umiditatea relativă a aerului de max. 75%.
    43. Nu se admit transportarea şi depozitarea produselor nominalizate împreună cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
    44. Termenul de valabilitate al produselor se stabileşte de producător în coordonare cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii şi se indică pe eticheta produsului.
    45. Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare şi etichetare se efectuează de producător. Caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice şi masa netă se determină pentru fiecare lot.
    46. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite în actele normative şi legislative în vigoare.
    47. Produsele neconforme prezentei Reglementări tehnice nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.
V. Evaluarea conformităţii produselor
    48. Produsele, inclusiv cele de import, sînt plasate pe piaţa internă doar dacă sînt conforme cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    49. Conformitatea produselor se asigură de producător, distribuitor sau importator şi se atestă prin certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat  sau în baza declaraţiei de conformitate, emisă de producător, care dispune de un sistem de management al calităţii şi/sau un sistem de management al securităţii alimentare, certificat de un organism de certificare acreditat în Republica Moldova sau recunoscut în baza acordurilor de recunoaştere reciprocă, precum şi dispune de un laborator acreditat sau deţine un contract cu un laborator acreditat.
    50. Certificarea produselor include:
    a) prezentarea cererii pentru certificare (în continuare – cerere);
    b) analiza cererii şi a documentelor prezentate;
    c) luarea deciziei asupra cererii;
    d) identificarea produselor;
    e) prelevarea mostrelor;
    f) efectuarea încercărilor mostrelor;
    g) evaluarea procesului de producţie (dacă este prevăzută de schema de certificare);
    h) examinarea rezultatelor evaluării;
    i) luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării certificatului de conformitate;
    j) eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul eliberării;
    k) evaluarea periodică a produselor certificate (dacă este prevăzută de schema de certificare).
    51. La evaluarea conformităţii produselor menţionate în prezenta Reglementare tehnică se aplică schemele de certificare a produselor conform   pct.52. Evaluarea procesului de producţie se efectuează în conformitate cu procedurile elaborate de organismele de certificare a produselor.
    Schemele de certificare se aplică luînd în considerare specificul procesului de fabricare a produselor, furnizării şi utilizării produselor concrete,  eventualelor riscuri şi nivelul necesar de argumentare.
    52. Scheme de certificare aplicabile produselor din prezenta Reglementare tehnică:
    pentru produsele  fabricate în serie (cu efectuarea încercărilor,  evaluarea procesului de producţie şi evaluarea periodică a procesului de producţie, cu încercări ale mostrelor prelevate de la vînzător şi producător);
    pentru un lot de produse (cu efectuarea încercărilor produselor din lot) evaluarea periodică nu se efectuează.
    53. Dacă întreprinderea (solicitantul) are laborator de încercări acreditat, atunci încercările de laborator se efectuează în acest laborator. Dacă laboratorul de încercări nu are capacitatea sau nu deţine acreditarea unor  parametri obligatorii, atunci aceste încercări se efectuează în alt laborator de încercări acreditat.
    54. În cazul în care solicitantul nu dispune de laborator de încercări, atunci toate încercările obligatorii se efectuează în laboratorul de încercări acreditat independent şi întreprinderea trebuie să deţină contract cu un laborator de încercări acreditat pentru efectuarea încercărilor periodice.
    55. Organismul de certificare păstrează în arhivă timp de cinci ani, de la data emiterii certificatului de conformitate, copia xerox a certificatului de conformitate, împreună cu toate documentele în baza cărora a fost emis certificatul.
    56. Certificarea conformităţii se efectuează la solicitarea unui producător, distribuitor sau importator de către un organism de certificare acreditat pentru activitatea în domeniul respectiv. Termenul de valabilitate al certificatelor de conformitate pentru produsele din domeniul reglementat se stabileşte conform schemelor de certificare.
    57. Termenul de valabilitate al certificatelor de conformitate pentru produsele din domeniul reglementat se stabileşte conform schemelor de certificare aplicate:
    a) pentru loturi de produse – pe termenul de valabilitate al produselor;
    b) pentru produsele fabricate în serie:
    5 ani – pentru întreprinderile înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne care au implementat şi certificat sistemul de management al calităţii şi/sau sistemul de management al siguranţei alimentare, cu evaluarea periodică o dată pe an;
    3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani, deţin laboratoare de încercări acreditate, cu evaluarea periodică o dată pe an;
    1 an – pentru întreprinderile care certifică produsele prima dată, nu au laborator de încercări şi sistem de management al calităţii certificat, cu evaluarea periodică o dată pe an.
    58. Pe parcursul evaluării, pentru verificarea menţinerii conformităţii produselor cu cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică, se efectuează prelevarea mostrelor la locul de producere sau la depozit, din lotul destinat comercializării şi numai în prezenţa solicitantului, care semnează actul de prelevare. Mostrele sînt supuse încercărilor de laborator, conform metodelor aprobate de către autoritatea de reglementare.
    59. Pentru emiterea declaraţiei de conformitate producătorul, distribuitorul sau importatorul trebuie:
    1) să deţină în cadrul întreprinderii un laborator de încercări acreditat sau să deţină un contract cu un laborator de încercări acreditat;
    2) să dispună de un sistem de management al calităţii şi/sau al securităţii alimentare, certificat de un organism de certificare a sistemelor de management acreditat în Republica Moldova, sau recunoscut în baza acordurilor de recunoaştere;
    3) să deţină documentaţia tehnică.
    60. Producătorul, distribuitorul sau importatorul, în conformitate cu pct.59, întocmeşte declaraţia de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de desfacere a produselor.
    61. Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se efectuează conform anexei nr.4 la prezenta Reglementare tehnică.
    62. Documentaţia tehnică trebuie să fie elaborată, acumulată, actualizată permanent şi păstrată de către producător, pentru a demonstra conformitatea produselor cu cerinţele aplicabile şi a permite asigurarea trasabilităţii la declaraţia de conformitate şi la produsul la care se referă.
    63. Documentaţia tehnică trebuie să includă:
    1) descrierea generală a produsului;
    2) rapoartele de încercări pentru produsele eliberate de laboratorul de încercări acreditat;
    3) reţete şi instrucţiuni tehnologice coordonate în modul stabilit;
    4) documente normative pentru producere şi/sau pentru produs.
    64. Orice modificare a documentaţiei tehnice descrise la punctul 63 care afectează valabilitatea declaraţiei de conformitate trebuie documentată.
    65. Producătorul, distribuitorul sau importatorul păstrează declaraţia de conformitate împreună cu documentaţia tehnică în baza căreia a fost eliberată, pentru o perioadă de maximum trei ani după fabricarea ultimului lot de produse şi, la solicitare, o pune la dispoziţie organelor de control.
    66. Producătorul, distribuitorul sau importatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producere să asigure conformitatea produselor cu documentaţia tehnică şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
   
[Capitolul V în redacţia HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG538 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.589]

    anexa nr.4