HGC1494/2007
ID intern unic:  327220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1494
din  27.12.2007
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului
 nr. 870 din 28 iulie 2004
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 321     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004  “Despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 1045), cu modificările ulterioare, la poziţia 5 din tabel şi la punctul 2 al textului ce urmează după tabel, cifra “11” se substituie prin cifra “19”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2008.


    PRIM-MINISTRU                                                                     Vasile TARLEV

    Contrasemnează:     
    Ministrul finanţelor                                                                     Mihail Pop 
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                                Victor Ţvircun
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                        Galina Balmoş

    Nr. 1494. Chişinău, 27 decembrie 2007.