LPC18/2008
ID intern unic:  327250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 18
din  15.02.2008
pentru completarea articolului 26 din Legea nr.837-XIII
din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Publicat : 18.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 182
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 26 alineatul (3) din Legea nr.837-XIII  din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156 BIS), cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: “Se consideră întreprinderi specializate ale asociaţiilor obşteşti de invalizi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor asociaţii şi în care nu mai puţin de 50% din numărul total de salariaţi sînt invalizi”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.18-XVI. Chişinău, 15 februarie 2008.