HGM289/2008
ID intern unic:  327289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 289
din  12.03.2008
cu privire la modificarea şi completarea unor
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 360
    MODIFICAT
   
HG746 din 26.10.15, MO297-300/30.10.15 art.839
    HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113
    HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                              Zinaida Greceanîi
    Viceprim-ministru                                                      Victor Stepaniuc

    Nr. 289. Chişinău, 12 martie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 289
din 12 martie 2008

Modificările şi completările ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului
   
[Pct.1 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
    [Pct.2 abrogat prin HG746 din 26.10.15, MO297-300/30.10.15 art.839]
    [Pct.3 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
    4. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 2 iunie 2003 “Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
     în componenţa Comisiei se introduce la început o nouă poziţie “Stepaniuc Victor  - viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei”;
    la poziţia “Melnic Viorel - viceministru al economiei şi comerţului, preşedinte al Comisiei”, cuvîntul “preşedinte” se substituie prin cuvîntul “vicepreşedinte”.
  
[Pct.5 abrogat prin HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113]
  
[Pct.6 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    7. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1321 din 14 decembrie 2005 “Cu privire la instituirea Comitetului organizatoric pentru pregătirea şi participarea lotului naţional olimpic la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice şi a lotului naţional paralimpic la ediţia a XIII-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2008, or. Beijing (China)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.1427), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “GRECEANÎI Zinaida - prim-viceprim-ministru” se substituie prin sintagma “STEPANIUC Victor - viceprim-ministru”.
    8. În anexele nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 “Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.139), poziţia “MÎNDRU Victor - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin sintagma “STEPANIUC Victor  -  viceprim-ministru”.
   
[Pct.9 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
    10. La punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.563 din 22 mai 2006 “Cu privire la aprobarea proiectului-pilot de dotare cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare publice din raioanele Călăraşi, Glodeni şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Ceadîr-Lunga)”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.611), sintagma “dnei GRECEANÎI Zinaida, prim-viceprim-ministru” se substituie prin sintagma “dlui STEPANIUC Victor, viceprim-ministru”.
    11. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1316 din 29 noiembrie 2007 “Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea jocurilor sportive internaţionale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, ediţia a VII-a” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art.1366), poziţia “GRECEANÎI Zinaida - prim-viceprim-ministru” se substituie prin poziţia “STEPANIUC Victor  -   viceprim-ministru”.