LPC52/2008
ID intern unic:  327304
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  07.03.2008
pentru modificarea Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004
 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de
producţie în agricultură
Publicat : 21.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 57-60     art Nr : 193
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), cifra “15%” se înlocuieşte cu cifra  “10%”.
    2. La articolul 25, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
   “(5) În anul 2008, cuantumul subvenţiei primelor de asigurare constituie 80% din suma asigurată pentru culturile agricole şi animale. La încheierea contractelor cu asigurătorii, producătorii agricoli vor achita 20% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract.”


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.52-XVI. Chişinău, 7 martie 2008.