DPO1571/2008
ID intern unic:  327307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1571
din  19.03.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Vasile TARLEV
Publicat : 21.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 57-60     art Nr : 196
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, contribuţie substanţială la asigurarea activităţii constructive şi prodigioase a Guvernului întru realizarea programelor naţionale şi înalte calităţi profesionale, domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, i se conferă “Ordinul Republicii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1571-IV. Chişinău, 19 martie 2008.