HGA239/2008
ID intern unic:  327308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 239
din  29.02.2008
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul
bugetar în anii 2008-2010
Publicat : 21.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 57-60     art Nr : 361
    Abrogată prin HG99 din 16.02.10, MO27-28/19.02.10 art.138

    MODIFICAT
   
HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul bugetar în anii 2008-2010 (se anexează).
   2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, în baza Planului de acţiuni aprobat, în termen de o lună, vor elabora planuri de acţiuni ramurale, coordonate cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor  şi vor asigura îndeplinirea măsurilor prevăzute, în termenele stabilite.
    3. Ministerul Economiei şi Comerţului, anual, în termen de pînă la 1 martie a anului următor anului gestionar, în baza informaţiilor prezentate de ministere, alte autorităţi administrative centrale, va elabora şi prezenta Guvernului raportul privind rezultatele obţinute.


    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                                    Zinaida Greceanîi
    Ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop


    Nr. 239. Chişinău, 29 februarie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.239
din 29 februarie 2008
Planul de acţiuni
privind implementarea Concepţiei optimizării numărului
angajaţilor
din sectorul bugetar în anii 2008-2010
    plan

   
[Planul modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]